Visbyprogrammet är ett stipendieprogram som riktar sig både till svenska och utländska intressenter för ökade kontakter och samarbeten mellan Sverige respektive länderna inom EU:s Östliga partnerskap, och Ryssland. Visbyprogrammet ingår i Svenska institutets Östersjösamarbete, som genom stöd till långsiktiga samarbeten, mellanfolkliga kontakter och utbyten, syftar till att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen, Ryssland och EU:s Östliga partnerskap.

 

Stipendium för utresande svenskar

Visbyprogrammet finansierar varje år bortåt 40 stipendier för mobilitet från Sverige till länderna inom EU:s Östliga partnerskap och Ryssland. Dessa stipendier kan användas för att finansiera resor och uppehälle under vistelser i samarbetsländerna för:

  • Studier (grundnivå, masternivå, sommarkurser)
  • Praktik
  • Doktorandstudier
  • Gästforskning
  • Expertbesök

Läs mer på Svenska institutets hemsida