Dessa möjliggör en vistelse vid ett utländskt lärosäte för doktorander, främst i syfte att delta i seminarier och knyta kontakter. Lämplig tid för vistelsen är när sökande påbörjat sin forskningsuppgift men fortfarande har tid kvar att tillgodose.

Behöriga att söka är doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat mellan 25 och 75 procent av sin studietid för doktorsexamen. Stipendiet ska utgöra grund för tjänstledighet från doktorsanställningen.

Stipendier uppgår till SEK 125,000 var, under minst fyra månaders vistelse.

Läs mer på Vitterhetsakademiens webb