Wallenbergstiftelserna

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet. Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt"). Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

MMW och MAW utlyser projektanslag 2018

Föransökan på särskild blankett skickas in av huvudsökandes prefekt/motsvarande till Avdelningen för forskningsstöd senast tisdagen den 17 januari 2018. (Sista ansökningsdag hos MMW och MAW är den 1 april årligen.)

KAW utlyser projektanslag 2018

Föransökan på särskild blankett skickas in av huvudsökandes prefekt/motsvarande till Avdelningen för forskningsstöd senast tisdagen den 15 augusti 2017. (Sista ansökningsdag hos KAW är den 1 februari årligen.) OBS! Ny information om maximalt sökbart belopp har tillkommit under sommaren.

KONTAKT

Avdelningen för forskningsstöd

Maryam Hansson Edalat, avdelningschef

Leif Järlebark, forskningssekr. (stf chef)

Maria Wikse, internationell samordnare

Elisabet Idermark, internationell hand.

Jonas Åkerman, forskningssekreterare

Gunilla Allstig, forskningssekreterare

Lars Emrén, forskningssekreterare

Ulla Jungmarker, forskningssekreterare

Thaïs Machado Borges, forskningssekr.

Anna-Karin Tidén, forskningssekreterare

Ana Cordeiro, Administrativ projektkoordinator

Nándor Hargitai, projektekonom

Christofer Norén J., projektekonom

Sheila Norman Sharma, projektekonom

Daniel Bergvall, projektekonom

Emre Özlü, projektledare

Maria Svärd Baker, administratör, ekonomi- och budgetansvarig

Iuliana Domina, assistent

 

Postadress

Stockholms universitet

Avdelningen för forskningsstöd

106 91 Stockholm

 

Besöksadress

Universitetsvägen 10 E, plan 6

 

E-post