Prisma-söka forskningsbidrag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Forskning
  7. Prisma-söka forskningsbidrag

Om Prisma

VR, Forte och Formas inför ett gemensamt elektroniskt ansöknings- och granskningssystem som heter Prisma.