Svensk etikprövningslagstiftning och praxis kommer att presenteras och relevanta värden och etiska principer kommer att introduceras och diskuteras tillsammans med en del etiska nyckelfrågor ur ett europeiskt perspektiv.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

 

Registrering senast 28 januari via Simple Signup

Kontaktperson: Jonas Åkerman