Forskning

Samtal mellan Avdelningen för forskningsstöd och en forskare från MMD. Foto: Maryam Hansson Edalat

Vilket stöd kan du som forskare få?

När du ska söka forskningsfinansiering, brottas med forskningsetiken, tror att du har en innovativ idé eller planerar en vetenskaplig konferens kan du få råd och stöd av flera avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Gör din forskning synlig och sökbar genom forskningsdatabasen

Universitetets forskningsdatabas gör information om den forskning som bedrivs hos oss tillgänglig och sökbar.

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.