Forskning

Vilket stöd kan du som forskare få?

När du ska söka forskningsfinansiering, brottas med forskningsetiken, tror att du har en innovativ idé eller planerar en vetenskaplig konferens kan du få råd och stöd av flera avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Postdoktorer och unga forskare inbjuds till ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center

Om du önskar delta i Hemvändardagen måste du anmäla dig till Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org) senast den 25 augusti. Antalet platser är begränsat.

Gör din forskning synlig och sökbar genom forskningsdatabasen

Universitetets forskningsdatabas gör information om den forskning som bedrivs hos oss tillgänglig och sökbar.

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.