Löneunderlag översänds löpande och ska vara Lönesektionen tillhanda senast enligt nedan under 2017.

Lönesektionen senast den Registrering/attest på webb senast den Utbetalningsdag
9 januari 16 januari 25 januari
8 februari 14 februari 24 februari
8 mars 14 mars 24 mars
6 april 11 april 25 april
8 maj 15 maj 24 maj
9 juni 14 juni 22 juni
7 juli 14 juli 25 juli
8 augusti 15 augusti 25 augusti
8 september 14 september 25 september
9 oktober 16 oktober 25 oktober
9 november 14 november 24 november
6 december 13 december 22 december

 

För sent inkommet löneunderlag kommer att resultera i att utbetalningen sker först vid nästkommande löneutbetalningstillfälle.

Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av lönekostnader.