Följande checklistor finns bland bifogde filer:

  • inför ankomst,
  • vid ankomst och
  • inför avresa.