Dokumenten är gjorda som Word-filer. (Du måste "tvätta" textstycken, dvs. ta bort koderna i Word, innan du kopierar dem in i annonsmallen i ReachMee!)

1. Anställning som doktorand

 • i ReachMee (170117) SV.
 • i ReachMee (170920) ENG.

2. Postdoktor alternativt forskare

 • i ReachMee (170117) SV.
 • i ReachMee (170117) ENG.

3. TA-anställning

 • i ReachMee (170117) SV.
 • i ReachMee (170117) ENG.
 • amanuens i ReachMee (170117) SV.

4. Läraranställning

 • adjungerad lärare i ReachMee (170117) SV.
  (Övriga läraranställningar sköts av lärarhandläggarna vid områdeskanslierna.)

 

Urvalsfrågepaket (150721)

 • doktorand generell
 • lärare generell
 • postdokt/forskare generell
 • T/A generell