Annonsering

Annonsering evenemang

Sedan drygt 25 år ger Stockholms universitet öppna föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Tisdagsföreläsningarna är tematiserade föreläsningsserier som spänner över universitetets alla vetenskapsområden. Cirka 6-8 föreläsningar ges varje termin under perioderna mars-april och september-november. Genom Kommunikationsavdelningen kan du delta i samannonsering av dessa.

Annonsering i externa bilagor

Det finns många bilagor att annonsera i. Innan du tar beslut om att delta i en bilaga, finns en del konkreta tips som du kan ta del av.

Digital annonsering

En annons på en webbplats kallas banner. Den som äger webbplatsen eller erbjuder annonsplatsen har riktlinjer för hur bannern ska vara utformad i vikt och storlek.

Image- och rekryteringskommunikation

Sedan 2008 har universitetet arbetat med övergripande image- och rekryteringskommunikation, främst riktad till målgrupperna studenter (nationella och internationella) och intressenter. Syftet är att underlätta rekrytering och stärka bilden av Stockholms universitet genom att kommunicera brett med prioriterade målgrupper.

Platsannonsering

Behöver du ta fram en platsannons för en ledig anställning vid universitetet? För annonsering i externa kanaler finns anvisningar och exempel i manualen för visuell identitet. För annonsering på su.se finns också en framtagen form.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se

Sektionen för kommunikation
Personalkatalog

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Lista