Sektionen för kommunikation projektleder sedan 2009 det centrala program som genomförs på ledningens uppdrag. Det består av ett eller flera seminarier och tar sin utgångspunkt i hur universitetets forskning är relevant i aktuella samhällsfrågor.

Institutioner och centra medverkar också med egna program, antingen enstaka seminarier eller genom en återkommande närvaro.

Universitetets ledning och enskilda forskare bjuds dessutom i hög grad in som experter hos andra arrangörer, i paneldiskussioner, debatter eller mediesammahang.

Genom medverkan i Almedalen visar universitetet på aktuell och samhällsrelevant forskning, för in nya fakta och frågeställningar i pågående debatter och profilerar hela universitetet genom enskilda framträdanden. Almedalsveckan bidrar också till att skapa förutsättningar för nya möten och samverkansaktiviteter som bidrar till samhällsutvecklingen.

Sektionen för kommunikation och berörda institutioner och centra samarbetar för att universitetets program och närvaro ska uppmärksammas av dem vi riktar oss till – beslutsfattare av olika slag, universitets- och högskolesektorn, intresseorganisationer och opinionsbildare.

Kontakt: Eva Albrektson, Sektionen för kommunikation, eva.albrektson@su.se