Alumnträffen

En inspirerande alumn berättar om sin karriär och om vägen till den position han eller hon har i dag. Ibland deltar forskare och berättar om exempelvis hur man hanterar stress i arbetslivet och hur chefen och organisationen påverkar arbetsmiljön.
Alumnträffen avslutas med fika och mingel.
Mer om alumnträffarna (länk)

Alumndagen

Första veckan i oktober infaller Alumndagen. I Aula Magna möter en meriterad alumn en meriterad forskare, ibland i samtal, ibland i presentationer på samma tema. Alumndagen ramas in av en minimässa utanför Aula Magna där institutioner, företag och organisationer kan presentera sina verksamheter och avslutas med aktiviteter arrangerade av institutionerna eller med gemensamt mingel för de alumner vars institutioner inte har några aktiviteter.
Mer om Alumndagen (länk)

Kontaktperson: Leona Axelsson, leona.axelsson@su.se