Forskning och utbildning på forskarnivå är hörnstenar i vår verksamhet vid Stockholms universitet och doktorsavhandlingarna är en särskilt viktig del av den kvalificerade forskning som bedrivs. För att göra vår mest aktuella forskning tillgänglig för omvärlden arrangerar vi årligen Forskardagarna. Tre dagar i oktober när vi presenterar ett stort antal avhandlingar genom korta populärvetenskapliga föreläsningar.

Publiken är allmänheten, men i första hand gymnasieelever och lärare från Stockholm med omnejd (drygt 2000 besökare).

För att få en ämnesmässig variation under de två dagarnas program gör vi ett urval som speglar universitetet bredd. Vi ser också till forskningens aktualitet och relevans för målgruppen.

Klicka här för anmälan via separat formulär!

Kontakta oss

Vill du veta mer innan du bestämmer dig? Hör av dig till forskardagarna@su.se