Måndag den 11 september var årets upptakt för medarbetare i Aula Magna. Det var även Eino Örnfeldts första dag på jobbet som universitetsdirektör och förvaltningschef. Inför runt 500 medarbetare i Aula Magna berättade han att en avgörande faktor till att han valde tjänsten var att universitetets verksamhet har tydlig samhällskoppling. Möjligheten att få vara med och utveckla universitetet är en annan fråga han sporras av.
–  Jag är en utvecklingsinriktad person och det är i sådana roller som jag får mest energi. Att bidra till att lösa problem och utmaningar är en viktig drivkraft för mig.
 

Förvaltningschefen och rektor på scenen. Foto: Niklas Björling
Förvaltningschefen och rektor på scenen. Foto: Niklas Björling

Enligt Eino Örnfeldt är det ännu för tidigt att säga exakt vilka de viktigaste frågorna att jobba med är. Men några han redan identifierat är att stärka och fortsätta utveckla dialogen mellan förvaltning och kärnverksamhet samt att förenkla och hålla nere andelen administrativa uppgifter till förmån för forskning och utbildning. Utvecklad omvärldsbevakning samt utveckling av campus och infrastruktur är andra viktiga uppgifter.
– En attraktiv campusmiljö som främjar forskning och pedagogisk utvecklig säger något om ett lärosäte, säger Eino Örnfeldt.

Utblick över externa och interna faktorer

I sitt tal strax innan hade även rektor Astrid Söderbergh Widding betonat förvaltningens betydelse. Hon lyfte där speciellt fram de reformer som gjorts där de senaste åren för att möta olika behov inom universitetet och i omvärlden. Några exempel är skapandet av Fastighetsavdelningen och Samverkansavdelningen. Rektor gjorde även en utblick över externa faktorer som påverkar universitetet. Det rör sig bland annat om EU:s kommande ramprogram för forskning, FP 9, och om förra årets forskningspolitiska proposition som ska implementeras. Hon talade även om det interna arbetet, exempelvis med att skapa ett kvalitetssystem för utbildningsfrågor och att fördjupa dialogen med de andra stora lärosätena i Stockholm.


Mötesplats för konst och vetenskap

Efter att rektor och förvaltningschefen talat blev det fyra inlägg om temat för upptakten – campusutveckling. Först ut var Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator som ska bli en mötesplats för konst och vetenskap i den gamla acceleratorhallen i Manne Siegbahn-laboratoriet. Inom några år väntas lokalen bli klar men redan förra hösten och även nu i september arrangeras evenemang där. Professor Håkan Forsell vid Historiska institutionen talade om hur Stockholms stad utvecklats och då speciellt de områden där de olika lärosätena lokaliserats. I planeringen av Albanoområdet sade han sig se stora möjligheter att integrera universitetet i staden.

Arbetet i Albano påbörjat

Fastighetsavdelningens chef Lena Lundqvist berättade om nuläget för utvecklingen av Albano; rektor har under sommaren beslutat om vilka verksamheter som ska flytta dit och grundarbetena har påbörjats. Första inflyttning är 2020 och år 2022 ska flytten vara klar, då en femtedel av verksamheten vid universitetet ska ha flyttat dit. Lena Lundqvist talade även om pågående förändringsarbete med undervisningslokaler och andra arbetsplatser. För närvarande finns ett par pilotprojekt vid universitetet. Avslutningsvis visades en film med professor Susanna Toivanen, vid Chess och Mälardalens högskola, som bland annat talade om försök med utomhuskontor.

Efteråt var det mingel och utställningar i Galleriet.

Se filmen från upptakten på su.se/medarbetare/upptakt

Rektors tal hittar du nedan.

En längre intervju med Eino Örnfeldt publiceras i nästa Universitetsnytt som kommer ut runt 20 september.