Universitetets upptakt för medarbetare är i år måndag 11 september klockan 14–17 i Aula Magna. Upptakten inleds med presentationer från universitetsledningen, följt av årets tema campusutveckling. På plats finns utställare från olika verksamheter inom universitetet som visar vad de kan erbjuda för stöd. Upptakten avslutas med mingel. Teckenspråkstolkning finns

Program

14:00–14:45 Universitetsledningen informerar inklusive frågestund.

14:45–15:35 Campusutveckling.

  • Accelerators konstnärlige ledare Richard Julin presenterar verksamheten och de framtida lokalerna.
  • Professor Håkan Forsell vid Historiska institutionen berättar om utvecklingen av staden.
  • Fastighetsavdelningens chef Lena Lundqvist presenterar universitetsområdets utveckling.
  • Professor Susanna Toivanen talar om medarbetarperspektivet (filmat inslag).

15:35–17:00 Utställning och mingel i Galleriet.

 

Välkommen!

För frågor kontakta Karin Davéus, upptakt@su.se