Identitet & profil

Foto på profilprodukter. Foto: Eva Dalin

Profilprodukter och profilerande material

Bland våra profilprodukter finns bland annat t-shirts, pikétröjor, hoodtröjor, kontorsmaterial och olika typer av profilerade gåvor.

bild på verktyg för visuell identitet

Verktyg för visuell identitet

I Verktyg för visuell identitet finns: en mediabank med bilder, mallar, m.m, ett produktionsverktyg, där du kan ta fram enkla grafiska enheter samt ett e-postverktyg för e-postutskick. Alla medarbetare på Stockholms universitet har tillgång till verktyget via sitt universitetskonto.

Bildpuff för manualen för visuell identitet

Manual för visuell identitet

Vår visuella identitet består av logotyp, typsnitt, färgpalett, grafiska element och andra grafiska uttryck såsom bilder. Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för visuell identitet som finns beskrivna i Manualen för visuell identitet.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se
suwebb@su.se (publicering & prioritering Startsidor)

Sektionen för kommunikation
Presentationssidor

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet