I internationaliseringsprocessen för Stockholms universitet deltar många olika parter, på central, områdes- och institutionsnivå. Expertkompetens finns utspridd bland forskare, studierektorer, institutioner, Studentavdelningen, Samverkansavdelningen, Avdelningen för forskningsstöd med flera. 

Samarbete inom lärosätet

Arbetet med rekrytering av internationella forskare och studenter sker i samarbete med avdelningar, enheter och institutioner inom hela lärosätet.

Målet är att öka preferensen för Stockholms universitet bland internationella forskare och studenter samt förbättra deras kännedom om och attityd till universitetets utbildning och forskning. Arbetet syftar till att attrahera internationella medarbetare och forskare, främja internationella forskningssamarbeten, studentutbyten och rekrytera masterstudenter, både betalande och avgiftsfria internationella studenter.

Kommunikation ökar internationell kännedom

All kommunikation som syftar till att öka kännedomen om universitetet internationellt sker på olika arenor baserat på vilken målgrupp som kommunikationen riktas mot. Universitetets egna digitala kanaler och sociala medier är viktiga i arbetet med marknadsföring av universitetet gentemot de internationella målgrupperna, så är även samarbete med aktörer både nationellt och internationellt och deltagande i möten och evenemang.

Exempel på på aktiviteter som görs är riktade kampanjer, produktion och spridning av kommunikationsmaterial för olika kanaler, studieinformationsaktiviteter i utlandet, evenemang med samarbetspartners, studentundersökningar, t.ex. International Student Barometer (ISB), deltagande i nationella nätverk såsom Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation och samarbete med utlandsmyndigheter. 

Läs mer om internationell studentrekrytering hösten 2017 här.

Kontakt

Helene Komlos Grill, Sektionen för kommunikation
Projektledare för internationell kommunikation
Tel.  08-16 30 97
E-post: helene.komlos.grill@su.se