Webinars är organiserade chats där presumtiva studenter kan ställa frågor om våra studieprogram, hur det är att studera vid Stockholms universitet, vilka studieprogram vi erbjuder, och hur det är att leva och bo i Stockholm och Sverige. 

Mer information och tider för webinarierna.

Tina Larsson och Ronald T Nordqvist vid Studentavdelningen
Tina Larsson och Ronald T Nordqvist vid Studentavdelningen