Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Hallå där chefen för Studentavdelningen! 2017-05-26 Jerker Dahne, avdelningschef för Studentavdelningen, berättar vad avdelningen arbetar med.
 • Exempel och inspiration kring samverkan 2017-05-26 Hur går det att samverka inom humanvetenskap och vilka exempel finns? Det var frågor som belystes vid en halvdag om samverkan den 23 maj.
 • Kartläggning visar bredden på universitetets samverkan 2017-05-24 Stockholms universitet samverkar i mycket hög grad med det omgivande samhället visar en kartläggning. Mycket handlar om samhällsutveckling – olika expertuppdrag och forskningskommunikation.
 • Frescatihallen vt 2017 2017-05-24
 • Höstupptakt för universitetets medarbetare 2017-05-24 Universitetets upptakt för medarbetare 2017 hålls måndagen den 11 september klockan 14 -17 i Aula Magna.
 • Turid Borgen nybliven doktor i journalistik 2017-05-23 Den 12 maj disputerade Turid Borgen med sin avhandling i journalistik "Mellan samhällsuppdrag och marknad". Hon har följt hur chefredaktörsrollen utvecklats i norska och svenska mediehus under 30 års tid.
 • Svenskt-kinesiskt samarbete om miljögifter blir bok 2017-05-23 Forskare vill sprida kunskaper om miljösituationen i Yangtzeflodens deltaområde i Kina.
 • Utbildning TimeEdit 2017-05-23 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Omvald styrelse och debatt om Gaudeamus på kårfullmäktige 2017-05-23
 • SU Open i golf 2017-05-22 Ta chansen att bli universitetsmästare i golf!
 • Ladokutbildningar för personal 2017-05-19 Utbildning i Ladok är obligatorisk för den som ska registrera och/eller resultatrapportera inom grund- och forskarutbildningen. Utbildningen är uppdelad i Introduktion, Registrering och Resultatrapportering. OBSERVERA! Introduktionskursen är obligatorisk att gå för alla som skall arbeta i Ladok och SISU.
 • Blodbussen på universitetet 2017-05-19 Studenter och personal har möjlighet att ge blod kl 8.30-15.
 • Ny bok om rockmusik som politisk kraft 2017-05-19 Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap vid institutionen, har skrivit en bok om rockbandet Grateful Dead.
 • Grillpub på Fakultetsklubben 2017-05-19 Onsdagen den 31 maj från kl 16:30
 • Hallå där, chefen för arkiv och registratur! 2017-05-19 Göran Rydeberg, chef för Avdelningen för arkiv och registratur, berättar vad avdelningen arbetar med.
 • Erasmus+ personalfortbildning 2017-05-18 Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, ett företag eller organisation inom Europa för studiebesök, fortbildning eller "jobbskuggning".
 • Översyn av kurser i rättspsykologi 2017-05-18 Mot bakgrund av debatten kring Kevinfallet för Psykologiska institutionen en dialog med Sven Å. Christianson om kurserna i rättspsykologi.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2017-05-18 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar som studievägledare på Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Nya idéer och resultat – workshops med fokus på internationella studenter 2017-05-18 Välkommen till en serie workshops som handlar om hur Stockholms universitet kan utveckla sitt arbete i relation till internationella studenter!
 • Helgens cyberattack var ett misslyckande – det kommer bli värre 2017-05-17 I helgen drabbades över 150 länder av en cyberattack. England drabbades svårt, medan Sverige kom lindrigt undan. Ur brottslingarnas perspektiv misslyckades attacken.
 • Missade du samtalsserien ”Vems sanning?” Nu finns den på webben! 2017-05-17 Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur låsta är vi egentligen i våra filterbubblor och har förtroendet för vetenskapen minskat? Samtalsserien "Vems sanning?" tar tempen på dagens kunskapsklimat. Här kan du se hela serien.
 • ”Öppen vetenskap är eller borde vara en självklarhet som ambition för universitet och högskolor” 2017-05-17 Den 11 maj besökte Astrid Söderbergh Widding Frescatibiblioteket och berättade om öppen vetenskap ur sitt perspektiv som rektor. Ta del av rektors inspelade föreläsning i efterhand på bibliotekets webbplats.
 • Till Almedalen i år? 2017-05-16 Åter dags att visa upp universitetets samlade medverkan i Almedalen.
 • Högskolepedagogisk lunchföreläsning: Pedagogisk skicklighet – vad är det och hur kan det bedömas? 2017-05-16 Visad pedagogiska skicklighet är idag ett behörighetskrav vid anställning av lärare inom svensk högre utbildning. Därför är det extra viktigt att bedömningar av lärares pedagogiska skicklighet sker omsorgsfullt och sakligt. Men vad är egentligen pedagogisk skicklighet och hur kan man bedöma det?
 • Ny databas - Eikon 2017-05-16 Biblioteket har skaffat en prenumeration på databasen Eikon från Thomson Reuters. Eikon är tillgänglig på en särskild dator i Frescatibiblioteket.
 • Workshop: Att handleda med "flipped supervision" 2017-05-15 Vill du ta ett nytt pedagogiskt grepp om din handledning? Vad skulle kunna göras annorlunda eller på ett bättre sätt? Här presenteras metoden "flipped supervision". Du får också möjlighet att pröva skapa enklare digitala lärobjekt i form av text och film. Workshop för universitetslärare.
 • Cyberattacker och hur man kan skydda sig 2017-05-15 Många organisationer drabbades av en cyberattack i helgen, med allvarliga problem som följd. Det är viktigt att hålla sin dator uppdaterad; datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten får alla säkerhetsuppdateringar automatiskt.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2017-05-15 Besök bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare 2017-05-15 Denna webbstuga är för dig som är jobbat ett tag i Polopoly, och som vill bli bättre på sökmotoroptimering, produktion av MF-ytor och att infoga bilder i webbartiklar. Du är en av 107 webbredaktörer på en eller flera av de tre centrala webbarna.
 • Åsa Borin tillförordnad förvaltningschef 2017-05-15 Åsa Borin, planeringschef och biträdande förvaltningschef, är tillförordnad förvaltningschef 1 juni till 10 september i väntan på den nye universitetsdirektören Eino Örnfeldt.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Fyra stjärnor av fem i internationaliseringsindex 2017-05-12 Stockholms universitet får fyra stjärnor av fem möjliga i STINTs internationaliseringsindex, som nu uppdaterats med siffror från 2015.
 • Temafika Kommunikationsnätverket 2017-05-11 Dagens tema är kriskommunikation
 • Lunch för Kommunikationsnätverket 2017-05-11 Från 11.15 och en timme framåt är alla som arbetar med kommunikation på SU välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans.
 • Tillgång till litteratur om psykoanalys 2017-05-11 Psychoanalytic Electronic Publishing Archive ger tillgång till litteratur om psykoanalys på företrädesvis engelska, men också på franska, tyska, grekiska, italienska, spanska och turkiska.
 • Anslagstavlor överlever trots internet 2017-05-10 Vilken roll spelar den klassiska anslagstavlan i dag när så mycket kretsar kring internet och sociala medier? Den har en ganska stor roll i lokalsamhället, visar en ny rapport baserad på ett massexperiment.
 • De skrev årets bästa avhandlingar 2016 2017-05-10 Historikern Alf Sjöblom, statsvetaren Martin Westergren och fysikern Michael Gatchell får Högskoleföreningens pris för 2016 års bästa avhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga respektive den naturvetenskapliga fakulteten.
 • Fascinerande, livsnödvändiga och alldeles underbara 2017-05-10 Växter kan leva utan människor, med inte tvärtom. Den 18 maj firas Fascinerande växters dag i Bergianska trädgården och vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik samt runt om i världen.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delgationsordning för Stockholms universitet 2017-05-10 Här återfinns universitetets Arbetsordning, med regler för delegering av beslutanderätt, samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Open science ur rektorsperspektiv 2017-05-09 Astrid Söderbergh Widding besöker Frescatibiblioteket och berättar om öppen vetenskap ur sitt perspektiv. Rektor håller vårens sista föreläsning i bibliotekets serie med öppna föreläsningar.
 • Lokalservice och information i Södra huset 2017-05-09 Receptionen för lokalservice i B379 hjälper att hitta till olika funktioner och lokaler vid universitetet, AV-support och AV-utrustning för de centrala undervisningslokalerna, köpa profilprodukter samt hämta kvarglömda saker och hittegods. Ut- och inlämning av nycklar till student- och gästforskarbostäder sker vid receptionen.
 • Utbildning i hantering av farligt avfall 2017-05-08 Välkommen till utbildning i farligt avfall och riktar sig till alla medarbetare på institutioner som hanterar kemikalieavfall eller biologiskt avfall på laboratorierna.
 • Utlysning av samverkanscheckar 2017-05-08 Universitetet har som ambition att stärka och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Samverkansavdelningen inleder därför en satsning på att underlätta initiering och utveckling av samverkan genom en utlysning av medel – så kallade samverkanscheckar.
 • Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2018 2017-05-08 Ansök om position som pedagogisk ambassadör, en möjlighet att leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du kommer också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • SU-forskare får 100 000 ur kungens 50-årsfond 2017-05-08 Fil dr Isabella Karlsson vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, är en av de 14 forskare som får stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.
 • Så enkelt hackas din mobiltelefon 2017-05-05 Många känner inte till att deras mobiltelefoner kan bli hackade. När information i telefonen hamnar i orätta händer sker det oftast genom länkar i sociala medier eller en ‘bakdörr’ som installeras via appar.
 • Plan för lika rättigheter och möjligheter fastställd 2017-05-05 Rektor har den 23 mars fastställt Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2017.
 • Studieinformation utomlands hösten 2017 2017-05-05 Stockholms universitet kommer att delta i tre rekryteringsaktiviteter utomlands under hösten 2017. Delegationen ska informera om universitetets studieutbud för internationella studenter genom olika aktiviteter.
 • Carl Folke invald i amerikanska vetenskapsakademin 2017-05-04 Professor Carl Folke, Science Director vid Stockholm Resilience Centre, har valts in i amerikanska vetenskapsakademin.
 • Dokumentera ditt pedagogiska utvecklingsprojekt 2017-05-04 Ny högskolepedagogisk kurs stödjer dig som är universitetslärare att utveckla ditt pedagogiska skrivande. Du får nya kunskaper i att länka forskning till pedagogisk utveckling och att dokumentera pedagogiska projekt. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av en handledare. Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se

Sektionen för kommunikation
Presentationssidor

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet