Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Lunch för Kommunikationsnätverket 2017-04-26 Från 11.15 och en timme framåt är alla som arbetar med kommunikation på SU välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans.
 • Temafika Kommunikationsnätverket 2017-04-26 Profilsidor på pekskärm och webb.
 • Utbildningar och workshops för medarbetare och chefer 2017-04-26 Innehåll och struktur under kompetensutveckling på medarbetarwebben har utvecklats. Nu hoppas vi i arbetsgruppen att det blir enklare och mer överskådligt att hitta det du söker.
 • Så har chefredaktörsrollen utvecklats | Disputation 12/5 2017-04-26 Turid Borgen har följt hur chefredaktörsrollen utvecklats i norska och svenska mediehus under 30 år. Den 12/5 disputerar hon. Välkommen!
 • Starkt söktryck till universitetets lärarutbildningar 2017-04-26 Samtidigt som antalet sökande till landets lärarutbildningar har gått ned något ökar antalet sökande till grundlärarprogrammet mot fritidshem vid Stockholms universitet. Generellt är det fortfarande stor konkurrens om platserna till universitetets lärarutbildningar.
 • Vilka miljölagar behöver du känna till? 2017-04-26 Välkomna till introduktionen "Vilka miljölagar behöver du känna till?" som i första hand riktar sig till miljörepresentanter.
 • Så här fungerar avfallshanteringen 2017-04-26 Kom och lär dig mer om universitetets avfallshantering. Alla medarbetare är välkomna att delta.
 • Introduktion i systematiskt miljöarbete 2017-04-26 Är du ny som miljörepresentant eller vill lära dig mer om universitetets miljöarbete passar denna introduktion dig.
 • Arbeta i miljösäkra laboratorier 2017-04-26 Välkomna till introduktionen arbeta i miljösäkra laboratorier som riktar sig till medarbetare som arbetar i laborativ verksamhet.
 • Testperiod på Psychoanalytic Electronic Publishing Archive 2017-04-26 Psychoanalytic Electronic Publishing Archive finns nu tillgänglig att testa fram till 20 juni.
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2017-04-26
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2017-04-26
 • Bokslutsinformation 26 april 2017 2017-04-25 Välkommen på Bokslutsinformation 2017-04-26 kl 13.00 - 16.00
 • Engelsk introduktionsdag för nya medarbetare/Introduction day for new employees 2017-04-25 Som nyanställd lärare, forskare, doktorand, administrativ eller teknisk personal vid Stockholms universitet inbjuds du till en engelsk introduktionsdag.
 • Introduktion för nya kommunikatörer 2017-04-25 Är du ny kommunikatör i vår organisation? Ska du arbeta helt eller delvis med kommunikationsarbete? Kommunikationsavdelningen anordnar en introduktion till universitetets kommunikationsarbete.
 • Ladokutbildningar för personal 2017-04-25 Utbildning i Ladok är obligatorisk för den som ska registrera och/eller resultatrapportera inom grund- och forskarutbildningen. Utbildningen är uppdelad i Introduktion, Registrering och Resultatrapportering. OBSERVERA! Introduktionskursen är obligatorisk att gå för alla som skall arbeta i Ladok och SISU.
 • Problemen med Printomat är nu lösta 2017-04-25
 • Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare 2017-04-25 Webbstugan är till för dig som är ny som webbredaktör, eller om du gick utbildning för tag sedan och behöver lite uppdatering. Du är en av drygt 100 webbredaktörer på de centrala webbarna.
 • Erasmus+ personalfortbildning 2017-04-24 Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, ett företag eller organisation inom Europa för studiebesök, fortbildning eller "jobbskuggning".
 • Utlysning av medel för forskare tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning 2017-04-24 Nu kan du ansöka om medel för bl.a konferensdeltagande, inbjudan av gästforskare, mm. inom Romansk språkforskning - Deadline 15 maj 2017
 • Digitaliseringen är ingen tsunami 2017-04-24 Kognitionsprofessorn Teresa Cerratto-Pargman menar att det är bra att förskolebarn programmerar dansade robotar. Men hon frågar sig alltid vilka intressen som ligger bakom tekniken.
 • Bluffmail - phishing - nätfiske - skräppost 2017-04-24 Bedrägeriförsök på nätet blir allt vanligare och mer och mer sofistikerade. Var misstänksam mot e-postmeddelanden från personer du inte känner och var försiktig med att klicka på länkar och bifogade filer.
 • Samverkan in action 2017-04-24 Halvdag om samverkan inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik den 23 maj 14.30-18.30 på Filmhuset.
 • Öppen tillgång – forskningens villkor och omvärldens realiteter 2017-04-21 Den 20 april diskuterar Sverker Holmgren hur strukturer för ökad delning av data och öppen tillgång till forskningsresultat kan byggas upp på forskningens villkor och med hänsyn taget till ekonomiska och politiska realiteter.
 • Ny rapport om näringstillförseln till Östersjön 2017-04-21 Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?
 • Skolkommissionen presenterar sina förslag 2017-04-21 Skolkommissionen har överlämnat sitt betänkande ”Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”. Där föreslås bland annat en stärkt lärarutbildning.
 • Nu blommar Östersjön! 2017-04-21 Just nu pågår den viktiga vårblomningen i havet. Dessa växtplankton är lika vackra som blåsippor och tussilago om man bara har ett mikroskop. En efterlängtad algblomning som som forskarna noggrant följer.
 • Biology Section Day 2017-04-20 Tema: Samverkan mellan universitet och samhälle
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2017-04-20 Besök bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Open science ur rektorsperspektiv 2017-04-20 Astrid Söderbergh Widding besöker Frescatibiblioteket och berättar om öppen vetenskap ur sitt perspektiv. Rektor håller vårens sista föreläsning i bibliotekets serie med öppna föreläsningar.
 • Lunchseminarium om pedagogisk utveckling 2017-04-20 Kan du bli en bättre lärare? Här diskuterar professor Max Scheja det akademisk lärandeskapet.
 • Utlysning av förstudiemedel inom landstingssamarbetet 2017-04-20 Som en vidareutveckling av samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet utlyses medel för kortare förstudier under 2018. Syftet är att stödja utforskande av samarbetsmöjligheter, initiativ till gemensamma forskningssamarbeten och utveckling av forskningsansökningar.
 • Fyra doktorandplatser att söka vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2017-04-19 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen utlyser fyra platser inom utbildningen på forskarnivå. Två platser i ämnet barn- och ungdomsvetenskap med inriktningar: a) nyanlända och lärande b) segregation, trygghet och livschanser. Två platser är i ämnet förskoledidaktik med inriktning mot c) förskolans historia d) sociala relationer.
 • Fler söker till Stockholms universitet 2017-04-19 Inför hösten 2017 minskar antalet sökande till program och kurser nationellt. Stockholms universitet noterar dock en liten ökning – drygt 700 fler sökte universitetets utbildningar jämfört med 2016.
 • Samordningsgruppen för lärarutbildningar 2017-04-18 Här hittar du protokoll från Samordningsgruppen.
 • Risk för farlig kod i bifogade Word-dokument 2017-04-18 Just nu cirkulerar försök att utnyttja ett säkerhetshål i MS Office genom Word-filer som bifogas i e-post.
 • Hallå där, samverkanschefen! 2017-04-18 Anki Bystedt, chef för Samverkansavdelningen berättar om avdelningens arbete.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2017-04-18 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar som studievägledare på Stockholms universitet. Vår förhoppning är att detta månatliga brev ska förbättra kommunikationen mellan Studentavdelningen och institutionerna. Vi vill hålla er uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier så att ni alltid har korrekt information.
 • Oro över inskränkning i akademisk frihet i Ungern 2017-04-18 Den svenska sektionen av Scholars at Risk, som koordineras från Göteborgs universitet, uttrycker stor oro över den ungerska lagändring som kommer att begränsa Central European Universitys möjlighet att verka som ett fritt lärosäte i Ungern. I ett uttalande som skickats till CEU visar Scholars at Risk Sverige sitt stöd för att universitetet ska kunna fortsätta sin verksamhet som förut.
 • Filmen överlever - genom sin mångfald av uttryck och visningskulturer 2017-04-12 – Filmens död förutspåddes i samband med televisionens etablering som dominerande mediekultur, och sedan var det videon som på liknande sätt ansågs hota biografkulturen, säger forskaren Malin Wahlberg, IMS, som inte fruktar något slut för den biografvisade filmen. I höstas valdes hon in i SFI:s styrelse.
 • Cybersäkerhet central för demokratin 2017-04-12 Fredrik Blix har hållit på med cybersäkerhet i 20 år. Nyligen hackade han en telefon i livesänd radio, och han varnar för att både samhället och individer är alltför naiva i sitt IT-användande.
 • ”Du är inte din avhandling” 2017-04-12 Att vara doktorand kan kännas stressigt och många lyckas inte bli klara med sin avhandling i tid. Åsa Burman, lärare och forskare vid Filosofiska institutionen, har skrivit handboken Bli klar i tid och må bra på vägen.
 • Vårbrev från vicerektor 2017-04-12 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander berättar om områdets aktuella frågor.
 • Upptäckt som ökar förståelsen för hur ofarliga bakterier i svalget blir livsfarliga 2017-04-11 Den lilla molekylen laktat som produceras i svalget verkar kunna få hjärnhinneinflammations-bakterier att sprida sig vidare i kroppen, visar ny forskning från Stockholms universitet.
 • Så tycker användarna om IT-stödet för undervisning 2017-04-11 I november 2016 genomfördes en webbenkät för att mäta hur nöjda användarna är med universitetets centrala IT-stöd för undervisning. Syftet med enkäten är att mäta nöjdheten för att kunna följa upp och jämföra med tidigare mätningar. Länk till rapporten finns längst ner i artikeln.
 • Ingvar Carlsson Award till Andrew Inge 2017-04-11 Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) delar ut 48 miljoner till olika forskningsprojekt inom programmet Ingvar Carlsson Award. Fyra miljoner vardera delas ut till tolv unga och lovande forskare som alla har gjort postdoc utomlands. Ett av bidragen går till Andrew Inge vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet.
 • Stockholms universitets hedersdoktorer 2017 2017-04-10 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns fotbollsspelaren Lilian Thuram och författaren Susan Faludi.
 • Ny chef för Områdeskansliet för naturvetenskap 2017-04-10 Katariina Kiviniemi Birgersson tillträder den 10 april tjänsten som chef för Områdeskansliet för naturvetenskap.
 • Universitetsnytt 2 2017 2017-04-10 Hur bemöter vi hotet från hackare? Läs mer i temadelen om cybersäkerhet. Läs även om forskarna som blivit bitna av malariaforskning och intervjun med Gia Destouni.
 • Möjligheter & problem med fria språkdata 2017-04-10 Den 23 mars 2017 kommer Inge Bartning, professor emeritus i franska, och Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, Stockholms universitet, att tala om en språkdatakorpus som byggts i franska.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se

Sektionen för kommunikation
Personalkatalog

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Lista