Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Utredning om kvalitetssäkring av forskning 2017-03-24 Nu görs en utredning avseende befintliga kvalitetsfunktioner för forskning vid Stockholms universitet. Syftet är att ge underlag för bedömning av framtida åtgärdsbehov för att säkra ett hållbart kvalitetssystem för hela universitetet.
 • Tre ERC Advanced Grant till universitetet 2017-03-24 Av sju sökande från Stockholms universitet beviljades hela tre stycken ERC Advanced Grant. De som har beviljats bidrag är Frank Wilczek, professor i fysik, Johan Rockström, professor i miljövetenskap och David Strömberg, professor i nationalekonomi.
 • ERC-bidrag till forskning om planetens resiliens 2017-03-24 Johan Rockström, professor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet har tilldelats ERC Advanced Grant för forskningsprojektet ”Earth Resilience in the Anthropocene”.
 • Plan för lika rättigheter och möjligheter fastställd 2017-03-24 Rektor har den 23 mars fastställt Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2017.
 • Frank Wilczek får ERC-bidrag till jakten på axionerna 2017-03-24 Frank Wilczek, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, har beviljats ERC Advanced Grant för att försöka upptäcka förekomsten av axioner. Det är hypotetiska partiklar vars existens skulle lösa problemet med den mörka materian.
 • Vems sanning? Del 1 – om medielandskapet 2017-03-24 Under tre tisdagkvällar i april bjuder Stockholms universitet och Bildningspodden in till samtalsserien ”Vems sanning?” för att reda ut begreppen om kunskapens status idag. I det första samtalet tar vi tempen på medieklimatet. Hur har kunskapsutbytet påverkats av det nya medielandskapet? Har journalistiken förändrats? Fanns det filterbubblor på 1700-talet?
 • Stort VR-anslag till forskning om gravitationsvågor 2017-03-23 Ariel Goobar vid Fysikum har beviljats ett sexårigt bidrag på omkring 21,5 miljoner kronor för ett projekt om gravitationsvågor och elektromagnetisk strålning.
 • Nätfiskeförsök i form av falsk e-post från Danske Bank 2017-03-23 Just nu cirkulerar ett e-postmeddelanden som utgör sig från att vara från Danske Bank. Det är ett nätfiskeförsök, och du ska absolut inte klicka på några länkar i mailet om du har fått det.
 • Stadieindelad timplan införs i grundskolan 2017-03-23 Regeringen lägger ett förslag om att garantera eleverna viss undervisningstid i varje ämne i varje stadium. Som en följd av detta föreslås att benämningarna låg-, mellan- och högstadium ska införas i skollagen.
 • Temafika Kommunikationsnätverket 2017-03-23 Vad är en bra bild?
 • Här hackas mobiltelefoner live - intressant, kul och lite obehagligt 2017-03-22 Fredrik Blix vid Stockholms universitet hackar mobiltelefoner live i SR Morgonpasset i P3. Det är intressant, kul och lite obehagligt.
 • Luktsinnet kan berätta om risken att dö 2017-03-22 Ett försämrat luktsinne hör samman med en ökad risk att dö, visar en ny studie i psykologi från Stockholms universitet. Sambandet finns kvar oberoende av ålder, kön, demens, och andra variabler för hälsa.
 • Frescatihallen vt 2017 2017-03-22
 • Imaging the Complexity of Life SciLifeLab Science Summit 2017 2017-03-22 International and national speakers are lined up to discuss the current state and future perspectives of bioimaging technologies and how they are used in research. Vote for Highlight of the year. Ample time for discussions and mingle. Visit SciLifeLab imaging facilities at the Facility corner, and visit the PhD Students & Postdoc bioimaging posters. Meet the speakers during the mingle after the conference. In addition, we invite everyone to participate in this year’s art event, The Art walk.
 • Vivi-Ann Långvik, KRC, tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj 2017-03-22 Vivi-Ann Långvik, avgående föreståndare på Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj för att ha stöttat Sveriges kemilärare i deras undervisning och därmed deras elever.
 • Instruktionsfilmer: Så söker du och hittar material 2017-03-22 Lär dig att hantera referenser, avgränsa sökningar, samt hitta kurslitteratur och vetenskapliga artiklar m.m.
 • Inför Baltic Sea Future: mobilisera för Östersjön 2017-03-21 Östersjöregionen kan bli en framgångsrik modell för det globala klimat- och ­miljöarbetet. Men då måste lokala krafter i hela regionen mobiliseras, skriver Östersjöcentrums Tina Elfwing, Skypegrundaren Niklas Zennström och miljöprofessor Johan Rockström.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2017-03-21 Besök bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Testperiod på Sociology Source Ultimate 2017-03-21 Till och med den 16 maj har biblioteket tillgång till fulltextdatabasen Sociology Source Ultimate.
 • Nå ut med din forskning – och mät resultatet 2017-03-21 Behöver du stöd med att öka synligheten av din eller institutionens forskning och vill få en överblick av spridningen, är verktyg som Grow Kudos och Altmetric Explorer for institutions (EFI) användbara digitala verktyg i ett initialt skede av detta arbete.
 • Stockholms universitets forskare rör på sig och får stort genomslag 2017-03-21 En rapport från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, visar att forskare vid Stockholms universitet är mycket mobila. De forskar och publicerar sig såväl internationellt som nationellt och har resultat som citeras ofta och har stort genomslag.
 • Pris för 25 års forskning inom Betula-projektet 2017-03-20 Kungl. Skytteanska Samfundet har tilldelat professor emeritus Lars-Göran Nilsson och professor Lars Nyberg sitt stora pris.
 • Helena Bodin ny professor i litteraturvetenskap 2017-03-20 Institutionen gratulerar Helena Bodin som har utsetts till professor i litteraturvetenskap.
 • Så skiljer du fakta från bluff 2017-03-20 På Stockholms universitetsbibliotek kan universitetets studenter få tips och råd om att söka och värdera källor.
 • Stockholms universitetsbibliotek söker en bibliotekarie med inriktning e-resurser 2017-03-20 Arbeta med förvärv, tillgängliggörande och utvärdering av tryckta och elektroniska medieresurser.
 • Fortsatt arbete med inplaceringen i Albano 2017-03-20 Under våren fortsätter arbetet med att planera vilka verksamheter som ska flytta till Albano. Rektor beräknas fatta det slutliga beslutet om inplaceringarna före sommaren.
 • Vitterhetsakademien prisar forskare från Stockholm 2017-03-17 Vitterhetsakademien delar i år ut fem priser till forskare knutna till Stockholms universitet.
 • Begränsat med parkeringsplatser 6 april 2017-03-17 Den 6 april kommer 25-30 parkeringsplatser att vara avstängda för allmänhet vid Frescatihallen, detta på grund av ett arrangemang i lokalen.
 • Ekonomiskt nollresultat för 2016 2017-03-17 Centrala strategiska investeringar, ökat internationellt utbyte, och ett litet ekonomiskt överskott. Så kan år 2016 sammanfattas för universitetet.
 • Förslag till nationell strategi för validering 2017-03-17 Valideringsdelegationen har överlämnat sin nationella strategi för validering till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Strategin har formen av ett delbetänkande och pekar ut riktningen för fortsatt utveckling av validering inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola, i arbetslivet och för reglerade yrken.
 • Hackare tog över universitetets Twitter 2017-03-17 Stockholms universitets engelska Twitter bland de drabbade när många twitterkonton hackades.
 • Förfalskade avsändare vanligt sätt att lura till sig pengar 2017-03-17 Var vaksam på e-postmeddelanden som ber dig att snabbt betala en faktura, det kan vara försök till bedrägeri. Ofta är det ekonomihandläggare som är måltavla för denna typ av meddelanden som ser ut att komma från en chef i den egna organisationen.
 • Skriv bättre texter – masterclass i två steg 2017-03-17 Hur kan du skriva intressanta och kreativa texter om forskning? Texter som lockar och blir lästa?
 • Nya regler för antagning till högskola föreslås 2017-03-16 Färre ska antas via högskoleprovet, meritpoängen på gymnasiet slopas och större möjligheter för lärosäten att ha egna antagningsprov. Det är några av förslagen från Tillträdesutredningen. De nya reglerna ska gälla från 2022.
 • Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2017-03-16 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
 • Lärarkonferens2018 - undervisning och lärande i akademin 2017-03-16 Universitetets Lärarkonferens2018 för undervisande personal och pedagogiskt ansvariga hålls torsdagen den 8 februari 2018 i Aula Magna.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2017-03-16 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar som studievägledare på Stockholms universitet. Vår förhoppning är att detta månatliga brev ska förbättra kommunikationen mellan Studentavdelningen och institutionerna. Vi vill hålla er uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier så att ni alltid har korrekt information.
 • Lönestege för doktorander fr.o.m. 2017-01-01 2017-03-15
 • Ny spännande universitetslärarutbildning 2017-03-15 Nu finns en ny universitetslärarutbildning för dig som undervisar vid universitetet med syfte att stärka och förtydliga kopplingen till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik, som pågår inom universitetet.
 • Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 2017-03-15 Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga doktorander och filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.
 • Östersjöcentrum söker nya medarbetare 2017-03-15 Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. Just nu söker vi en forskningsassistent inom fiskeriundersökningar.
 • Arbeta som provledare på högskoleprovet 2017-03-15 Vårens högskoleprov skrivs lördagen den 1 april. Vi behöver fler noggranna och ansvarstagande provledare inför kommande provtillfällen.
 • Filmen överlever - genom sin mångfald av uttryck och visningskulturer 2017-03-15 – Filmens död förutspåddes i samband med televisionens etablering som dominerande mediekultur, och sedan var det videon som på liknande sätt ansågs hota biografkulturen, säger forskaren Malin Wahlberg, IMS, som inte fruktar något slut för den biografvisade filmen. I höstas valdes hon in i SFI:s styrelse.
 • Regeringssatsning på skolforskning 2017-03-14 Regeringen har beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. Dessutom tillsätts en utredning som ska föreslå långsiktig samverkan kring praktiknära forskning.
 • Forskare möter media. Medieutbildning med intervjuträning. 2017-03-13 Välkommen till en halv dags medieutbildning med fokus på praktisk intervjuträning den 5 april 2017
 • Regeringen vill öka internationaliseringen 2017-03-13 En särskild utredare ska tillsättas av regeringen i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor.
 • Mondo stängt för underhåll 19-20 april 2017-03-13 ​Mondo är stängt för underhåll 19-20 april. Under denna tid kan du inte komma åt Mondo alls.
 • Hallå där, fastighetschefen! 2017-03-13 Lena Lundqvist, chef på Fastighetsavdelningen, berättar om vad avdelningen arbetar med.
 • "Molnet kan inte förhindra autonoma fordon från att krascha" 2017-03-13 Det finns två överhängande hinder för ett fullständigt genomförande av sakernas Internet (IoT).
 • Statusrapport om öppna forskningsdata 2017-03-10 Öppen föreläsning på engelska om en global enkät som besvarades av omkring 2000 forskare om öppna forskningsdata och tillgängliggörande av data.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se

Sektionen för kommunikation
Personalkatalog

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Lista