Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Starka monsuner under grönt Sahara kan ha påverkat ENSO 2017-07-13 Under historiskt varma perioder varierade El Niño på ett sätt som klimatmodeller idag inte kan återskapa. Modellerna ger bättre resultat om hänsyn tas till att Sahara då var grönt, visar forskare vid MISU.
 • “Hjärtefråga att motverka faktaresistens” 2017-07-13 Behov av redaktioner med resurser samt förmåga hos lärosäten att kommunicera forskning och kunskap på nya sätt. Det var ett par råd vid det första av universitetets seminarier om faktatillit i Almedalen.
 • ”Universitetet kan fostra medborgare som ifrågasätter” 2017-07-13 Universiteten har en viktig roll att spela för att möta faktaresistens, som att ta fram ny kunskap och att fostra studenter att vara kritiska. ”Kunskapsmod” var även ett begrepp som lanserades vid ett seminarium i Almedalen.
 • Algoritmer fångar oss i filterbubblor 2017-07-13 Algoritmer får allt större betydelse för vår bild av omvärlden och i beslutsfattandet. Många inser inte att de befinner sig i filterbubblor, varnade panelen vid ett seminarium under Almedalsveckan.
 • Frescatihallen ht 2017 2017-07-11
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2017-07-10 Rektor har befordrat tre nya professorer vid universitetet.
 • Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017-07-07 Valberedningen presenterar sitt förslag av dekanat och ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2018-2020.
 • Sveriges digitala sårbarhet måste hanteras 2017-07-07 Sverige behöver få slut på fragmenterade lagkrav och tillsyn inom cybersäkerhet. Och vi måste skydda förmågan att tillhandahålla grundläggande samhällstjänster, menar Fredrik Blix.
 • Östersjöns viktigaste utmaningar sammanfattas i ny skrift 2017-07-06 En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.
 • Humanistiska fakulteten erbjuder teman och kurser öppna för alla doktorander 2017-07-06 Humanistiska fakultetsnämnden beslutade 2015-12-15 att inrätta Humanistiska fakultetens forskarskola. Forskarskolans mål är att utveckla kvaliteten i fakultetens gemensamma utbildning på forskarnivå, främja samordning, skapa en kritisk massa och en gemensam miljö för samtliga doktorander.
 • FN-organet UNESCO inrättar professur i samarbete med Stockholms universitet 2017-07-03 Love Ekenberg vid Institutionen för data- och systemvetenskap förordnas professuren UNESCO Chair i syfte att utveckla en modell för storskalig högre utbildning med fokus på länder i södra Afrika (SADC).
 • Kritik mot regeringens strategi för cyberförsvar 2017-07-03 Regeringen har presenterat sin strategi för att förbättra Sveriges informations- och cybersäkerhet. Ingen lösning på ansvarsfördelningen mellan myndigheter ges, menar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.
 • Utbildning TimeEdit 2017-07-03 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • itslearning blir SU:s nya lärplattform 2017-07-03 Upphandlingen är avslutad och itslearning har utsetts som leverantör av universitetets nya lärplattform i första hand som ersättning för Mondo.
 • Utbildning i TimeEdit 2017-07-03 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Utbildning i TimeEdit 2017-07-03 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Utbildning i TimeEdit 2017-07-03 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Utbildning i TimeEdit 2017-07-03 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Ny kemikalieskatt 1 juli 2017 2017-06-30 Fr o m den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut.
 • Att skriva för webben 2017-06-29 Grundläggande utbildning i hur du bäst skriver samt strukturerar innehållet på webben med hänsyn till universitetets målgrupper. Utbildningen riktar sig till alla webbredaktörer inom Stockholms universitet oavsett vilket webbpubliceringssystem som används.
 • Sökoptimera webb och webbsidor 2017-06-29 Du får veta hur du bäst sökmotoroptimerar webben och hamnar högt upp i sökresultaten samt tips om hur du använder Google Analytics-statistiken och Googles Search Console (tidigare Webmaster Tools).
 • Information angående sifferfakta om studenter 2017-06-29 Universitetet beräknar nu antalet studenter på ett annat sätt än tidigare. Detta gör att ansvariga för webbsidor och trycksaker kan behöva se över det studentantal som anges.
 • Bidrag till forskning om ALS 2017-06-29 Hjärnfonden beviljar Mikael Oliveberg vid Institutionen för biokemi och biofysik bidrag till forskning kring sjukdomen ALS.
 • Cyberattacker och hur man kan skydda sig 2017-06-28 Många organisationer har åter drabbats av cyberattacker, med allvarliga problem som följd. Det är viktigt att hålla sin dator uppdaterad; datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten får alla säkerhetsuppdateringar automatiskt.
 • Inventeringstjänsten nu tillgänglig för samtliga 2017-06-28 Inventeringstjänsten lanseras nu även för datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten.
 • Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området 2017-06-27 Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Inbjudan riktar sig till den som är relativt junior i forskarkarriären och är anställd vid Stockholms universitet som biträdande lektorer, postdoktor eller forskare med ett förordnande eller stipendiefinansiering minst till och med juni 2018. De mentorer som utses kommer från andra institutioner än mentanden och är professorer eller docenter.
 • Poddsommar 2017-06-27 Det vimlar av folkbildande och fördjupande poddar knutna till forskare på Stockholms universitet. Här är ett axplock med lyssnartips inför sommaren.
 • SU tillbaks på Pridefestivalen 2017-06-27 Efter ett års frånvaro är Stockholm universitet 2017 åter representerade på Pridefestivalen. Det är det nyligen inrättade Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) som tillsammans med Samverkansavdelningen ordnar ett antal seminarier och föreläsningar i Pride House under festivalveckan.
 • Svenska rektorer till Bryssel för samtal om EU:s nästa ramprogram 2017-06-27 En delegation med rektorer och högre tjänstemän från tolv svenska forskningstunga universitet* befinner sig i Bryssel den 27­-28 juni för att möta ledamöter av EU-parlamentet, representanter för EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation vid EU.
 • Bli en del av Accelerators levande konstverk 2017-06-26 Ett okänt moln närmar sig Stockholm under hösten, ett moln det går att få kontakt med för den som befinner sig på rätt plats. Samtidigt finns möjlighet att för första gången uppleva konst i Accelerators lokaler, enda chansen innan de byggs om.
 • Årets lärare är nu utsedda 2017-06-22 Pedagogiska priset Årets lärare 2017 går till Hildred Crill, Institutionen för geologiska vetenskaper, Lisa Käll, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Said Mahmoudi, Juridiska institutionen och Daniel Ritter, Sociologiska institutionen.
 • Mer sammanhållen lärarutbildning 2017-06-22 I höst möts nyantagna lärarstudenter av mer integrerade lärarutbildningar med en tydligare progression. Ambitionen är att ytterligare stärka studenterna inför kommande yrkesliv.
 • SU-forskare i universitetets evenemang i Almedalen 2017 2017-06-22 I universitetets Almedalsprogram den 3 och 4 juli samtalar forskare och inbjudna gäster i tre seminarier om hur faktatillit kan motverka faktaresistens. Utgångspunkterna är ämnen som miljökemi, journalistik, statsvetenskap och datavetenskap. Medverkande forskare från Stockholms universitet:
 • Drottningen delade ut Stockholmspriset i kriminologi 2017-06-21 Årets mottagare av Stockholmspriset i kriminologi är professor Richard E. Tremblay. Den 20 juni tilldelades han priset av drottning Silvia vid en ceremoni i Stockholms stadshus.
 • Digital guide till Östersjöns arter 2017-06-21 Äntligen är den här, den webbaserade fälthandboken Livet i havet. Här presenteras över 250 salt- och sötvattenarter från Bottniska viken till södra Östersjön, tillsammans med en introduktion till Östersjöns särpräglade värld.
 • Samordningsgruppen för lärarutbildningar 2017-06-21 Här hittar du protokoll från Samordningsgruppen.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev - det senaste brevet 2017-06-21 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade, ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Hallå där, planeringschefen! 2017-06-21 Åsa Borin, chef för Avdelningen för planering och ledningsstöd, berättar om avdelningens arbete.
 • Ett år som ansvarig för lärarutbildningarna 2017-06-21 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Felfakturering mobila tilläggstjänster 2017-06-21 På teledebiteringen för kvartal 1, 2017 blev vissa tjänster dubbelfakturerade. Detta kommer korrigeras vid nästa debitering.
 • Sommarbrev från vicerektor 2017-06-21 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och tar upp aktuella frågor inför sommaren.
 • Nu blir debiteringsunderlagen för telefoni digitala 2017-06-21 Fr.o.m nästkommande debitering kommer debiteringsunderlagen att sändas ut med e-post. Mer miljövänligt och förhoppningsvis enklare för alla.
 • Stort förtroende för forskare hos allmänheten 2017-06-21 Universitet och högskolor har näst högst förtroende bland Sveriges myndigheter. Det visar den årliga rapporten från Vetenskap & Allmänhet. Förtroendet för forskare är ännu högre än för universitet och högskolor.
 • Höstupptakt för universitetets medarbetare 2017-06-20 Universitetets upptakt för medarbetare 2017 hålls måndagen den 11 september klockan 14–17 i Aula Magna.
 • Så kartlägger Stockholms universitet författar- och publiceringsavgifter för Open Access 2017-06-20 Hösten 2016 fick Stockholms universitetsbibliotek i uppdrag av förvaltningschefen Joakim Malmström att följa upp kostnader för artiklar som publicerats Open Access av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
 • Världens havsbotten kartläggs 2017-06-19 År 2030 ska hela världens havsbottnar vara kartlagda. Projektet har fått ett bidrag på 18,5 miljoner USD, och Stockholms universitet blir en av fyra centrum för forskningen.
 • Bakterier från varma källor löser ämnesomsättningens mysterium 2017-06-19 Förbränning sker ofta hastigt, som en eld. Hur kan våra celler kontrollera förbränningen av näring så effektivt? Frågan har länge förbryllat forskare. Med hjälp av bakterier från varma källor har forskare från Stockholms universitet nu svaret.
 • Nå ut med din forskning – och mät resultatet 2017-06-19 Behöver du stöd med att öka synligheten av din eller institutionens forskning och vill få en överblick av spridningen, är verktyg som Grow Kudos och Altmetric Explorer for institutions (EFI) användbara digitala verktyg i ett initialt skede av detta arbete.
 • Juristen om den öppna vetenskapens juridiska dilemma 2017-06-19 "En av grundpelarna i öppen vetenskap, open science, är hur forskningsdata hanteras. Motståndet mot öppenheten är inte speciellt stort – men däremot sätter juridiken i vissa fall käppar i hjulet", skriver Anders Frick hos IIS Forum Öppna Data.
 • ”Öppen vetenskap är eller borde vara en självklarhet som ambition för universitet och högskolor” 2017-06-19 Den 11 maj besökte Astrid Söderbergh Widding Frescatibiblioteket och berättade om öppen vetenskap ur sitt perspektiv som rektor. Ta del av rektors inspelade föreläsning i efterhand på bibliotekets webbplats.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se

Sektionen för kommunikation
Presentationssidor

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet