Tilltron till forskningens möjligheter att bidra till att lösa olika samhällsproblem beror på vilket forskningsområde det handlar om. Hela 84 procent tror att forskning kan leda till mer effektiva och miljövänliga energikällor, medan knappt varannan svensk tror att forskningen kan bidra till att förbättra integrationen av flyktingar i Sverige.

Teve och dagstidningar fortsätter att vara den dominerande källan för nyheter om forskning och vetenskap. Sex av tio uppger att de har stort förtroende för vetenskapsjournalister, att jämföra med fyra av tio för nyhetsjournalister.

VA-barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år, av undersökningsföretaget Exquiro. Studien genomfördes med stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning och det EU-finansierade projektet RRI Tools.