För att postpaket och rekommenderade försändelser ska komma direkt till internposten vid universitetet och godsmottagningen måste dessa adresseras på följande sätt:

Stockholms universitet
(Namn, institution etc)
106 91 Stockholm

Om ditt namn råkar stå överst på försändelsen måste du personligen (med legitimation) hämta ut denna på Posten på Klarabergsviadukten i city.