År 2006 inrättades genom bidrag från en amerikansk donator ett tillfälligt internationellt Stockholmspris i kriminologi. Staten bidrog samtidigt till ett årligt kriminologisymposium. Kriminolog Jerzy Sarnecki vid Stockholms universitet ingår i prisjuryn och under flera år har symposiet där priset delas ut, Stockholm Criminology Symposium, hållits vid Stockholms universitet.

Ny stiftelse säkrar priset
Nu har Stockholmspriset i kriminologi permanentats genom att staten och Torsten Söderbergs Stiftelse bildat en ny stiftelse med ett kapital på 30 miljoner kronor och ändamålet att årligen dela ut priset. Administrationen av priset ska skötas av Stockholms universitet och rektor ingår i stiftelsens styrelse.

Årets pristagare är professor Jan van Dijk från universitetet i Tilburg, Nederländerna, som tilldelas priset för sitt arbete med the International Crime Victims Survey (ICVS).

Året kriminologisymposium sker den 11-13 juni på City Conference Center.