Linnémiljöerna utvärderas tre gånger. Detta är den första utvärderingen av 2008 års Linnéstöd som äger rum två år efter beviljat stöd. Linnéstödet pågår i tio år. Utvärderingspanelen har utvärderat miljöernas organisation, samarbeten och ledarskap. Den vetenskapliga kvaliteten kommer att utvärderas om tre år.

Forskningsråden Vetenskapsrådet och Formas styrelser har nu fattat beslut om fortsatt finansiering enligt utvärderingspanelens rekommendationer.
- Det är glädjande att så många av Linnémiljöerna verkligen framgångsrikt har utnyttjat bidraget till att skapa nya värden, säger Pär Omling, Vetenskapsrådets generaldirektör, och Rolf Annerberg, Formas generaldirektör, i ett gemensamt uttalande efter beslutet.

Miljöer med högsta vetenskapliga kvalitet

Målet med Linnéstödet har varit att skapa miljöer för grundläggande forskning som ger synergieffekter och karakteriseras av högsta vetenskapliga kvalitet med potential för förnyelse. Linnéstödet har utlysts två gånger, 2006 och 2008. Beslut om eventuella ytterligare utlysningar finns inte.

Ökat stöd till Stockholms universitet

Två forskningsmiljöer vid Stockholms universitet fick Linnéstöd 2008. den ena är Linnaeus Centre on Social Policy and Family Dynamics in Europe, SPaDE, vid Sociologiska institutionen. Denna miljö föreslår få oförändrat stöd (6,99 miljoner kronor/år).
Den andra miljön, The Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics, är en av de fyra miljöer som får ökat stöd – från 7 miljoner kronor per år till 7, 7 miljoner.

Läs mer om utvärderingen och samtliga Linnémiljöerna 2008 på Vetenskapsrådets webbplats.

Mer om Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics.