Mälardalsrådet har i sin rapport, som genomförts inom ramen för Stjärnbildningsprojektet, låtit 64 nyckelpersoner från 14 av Stockholm-Mälarregionens lärosäten besvara en enkät om hur inflödet av internationella studenter har förändrats efter studieavgifternas införande. Åtta av tio respondenter vid lärosätena uppger att de har färre registrerade utomeuropeiska studenter nu jämfört med innan avgifterna infördes. För att ändra situationen krävs dock ett helhetsgrepp från samhället i stort, vilket inte är helt okomplicerat.

Över hälften av de tillfrågade studierektorerna och programansvariga upplever till exempel ett svalt intresse från näringslivet i frågan om internationalisering av högskolan.

Helene Hellmark Knutsson, Mälardalsrådets ordförande, efterlyser en tydlig gemensam strategi för att lyckas förändra situationen och locka hit fler utomeuropeiska studenter:
- I dagsläget saknar vi en strategi, en tydlig plan som kan ge oss vägledning för hur problemet ska lösas. Vi i regionen är beredda att gå före med en regional samling för en strategi i väntan på en nationell. Detta är avgörande för vår regions framtid och konkurrenskraft, säger hon.