Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Ljusfest vid Brunnsviken 2017-10-20 Söndagen den 5 november. Kvällsöppet mellan 16-19 i Edvard Andersons växthus och Victoriahuset med anledning av Ljusfesten vid Brunnsviken.
 • Fler vill bli lärare mot yngre åldrar 2017-10-20 Totalt närmare 6100 personer har anmält sig till något av universitetets lärarprogram inför vårterminen 2018. Mest ökar antalet sökande till lärarutbildningen mot yngre åldrar och inriktningen idrott och hälsa.
 • Frescatihallen ht 2017 2017-10-20
 • Nya rön om utbildningsvetenskaplig forskning 2017-10-20 Hur påverkas skolan av de förändringar som sker i samhället, såsom digitalisering och ökad internationalisering? Vilken grund behöver lärarna för att kunna verka i framtidens skola? Vad kan forskningen bidra med inför skolans utmaningar?
 • Universitetets stöd vid hot och hat 2017-10-19 Väktarstöd, samtal och hjälp med polisanmälan. Det är något av det Stockholms universitet kan erbjuda som stöd till anställda som utsätts för hot eller andra trakasserier.
 • Grundutbildning i personaladministration 2017-10-19 För ett effektivt personalarbete krävs kännedom om de lagar, förordningar och kollektivavtal som styr verksamheten. Därutöver krävs kännedom om universitetets beslutsprocesser, rutiner och av rektor fattade policybeslut.
 • Temafika Kommunikationsnätverket 2017-10-19 Kom och hör Emre Özlü, projektledare för Forskningsdatabasen, som berättar om databasen, dess innehåll och funktioner samt utvecklingen framåt.
 • Snart går vi över till "nya Ladok" – vad innebär det för oss? 2017-10-18 Ladok 3 är ett nationellt projekt som har pågått under flera år. Flera lärosäten har redan gått över till nya Ladok och under vecka 43–44 är det vår tur. Ladok-systemet kommer att vara helt stängt 26 oktober - 5 november.
 • Catharina Nolin i SVT:s Kobra 2017-10-18 Catharina Nolin, docent i konstvetenskap, intervjuas i SVT:s kulturmagasin Kobra om statyer.
 • Temapub: Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet 2017-10-18 I samverkan med Fakultetsklubben bjuder Centrum för universitetslärarutbildning in till klubbkväll med tema Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet. Möt årets pedagogiska pristagare och lärarkollegor i informell miljö och utbyt tankar och erfarenheter kring vad det innebär att vara universitetslärare.
 • Naturvetenskapliga området söker 25 doktorander 2017-10-18 25 platser i utbildningen på forskarnivå höstterminen 2017 inom 14 olika ämnen. Sista ansökningsdag är den 5 november.
 • Sårbarhet drabbar trådlösa nätverk 2017-10-17 En sårbarhet som gör trådlösa nätverk osäkra har hittats. I väntan på att säkerhetsuppdateringar blir tillgängliga rekommenderas du att stänga av WiFi helt.
 • Våra internationella alumner lyfts i internationell studentrekrytering 2017-10-17 En nyhet i årets rekryteringskampanj som riktar sig mot internationella studenter är att vi kommer att lyfta våra internationella alumner.
 • Temafika Kommunikationsnätverket 2017-10-17 Kom och hör mer om det nationella projektet Ladok3. Erik Wallenberg Bondesson, projektledare, berättar om implementeringen på SU, av det studieadministrativa systemstödet vid universitet och högskolor i Sverige.
 • Stockholms universitet på plats 82 inom humaniora 2017-10-17 Stockholms universitet placeras på plats 82 i Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet humaniora.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delgationsordning för Stockholms universitet 2017-10-16 Här återfinns universitetets Arbetsordning, med regler för delegering av beslutanderätt, samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Resultaten klara för valen vid fakulteterna 2017-10-16 Under perioden 6–12 oktober var det val av förslag till dekaner och prodekaner, samt val av vicedekaner, sektionsdekaner, ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnderna vid universitetet. Nu finns resultaten av valen.
 • Pris till biokemisten Pål Stenmark 2017-10-16 Styrelsen för Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse har beslutat att för år 2017 tilldela Pål Stenmark vid Stockholms universitet och Anna Överby Wernstedt vid Umeå universitet stiftelsens personliga pris samt ett forskningsstöd, totalt 425 000 kronor vardera.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2017-10-16 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Dags för årets servicemätning 2017-10-16 IT-avdelningen mäter årligen användarnöjdhet genom att skicka ut en enkät. Nu skickas årets upplaga ut till slumpmässigt utvalda medarbetare på institutionerna och samtliga medarbetare på universitetsförvaltningen utom IT-avdelningen.
 • Studentundersökning visar positiva resultat 2017-10-16 Studentundersökningen International Student Barometer (ISB) ger lärosäten världen över återkoppling på hur internationella studenter upplever sin studietid. Stockholms universitet har deltagit fem gånger, och senaste undersökningen visar att utvecklingsarbete ger positiva resultat.
 • Erasmus+ programperiod 2014-2020 2017-10-16 Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete kring utbildning. Tre typer av aktiviteter har särskilt fokus: mobilitet, projektsamarbete och stöd för policyförändring.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2017-10-16 Här kan du hitta inspelningar från bibliotekets tidigare öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Valresultat för Juridiska fakulteten 2017-10-13 Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster.
 • AW på Fakultetsklubben 2017-10-13 för medlemmar med gäster onsdag 29/11 kl 17-21
 • Utbildning för administratörer i SISU 2017-10-13 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Valresultat för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017-10-13 Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster.
 • Valresultat för Humanistiska fakulteten 2017-10-13 Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster.
 • Ny bok om att utveckla kunskaper om undervisning 2017-10-13 Karim Hamza vid MND är redaktör för den nyutkomna boken "Undersöka och utveckla undervisning" tillsammans med Jonas Almqvist vid Uppsala universitet och Anette Olin vid Göteborgs universitet. Boken ger exempel på hur praktik, beprövad erfarenhet och forskning tillsammans kan bidra till utveckling av både undervisningspraktiken och det didaktiska kunskapsfältet.
 • Låt unga teknikkunniga göra lumpen som cybersoldater 2017-10-12 Debattartikel. Genom att låta unga göra militärtjänst som "cybersoldat" löser vi på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt flera samhällsproblem vi står inför, menar Fredrik Blix.
 • Juridik för innehåll på internet 2017-10-12 Personuppgiftskyddet i förändring, vad innebär EU:s nya dataskyddsförordning? Vad gäller vid myndigheten Stockholms universitet? Vilka lagar gäller dig i ditt arbete på webb och i sociala medier?
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2017-10-12 Rektor har beslutat att anställa Frank Ball som gästprofessor i matematisk statistik med inriktning mot epidemimodellering vid Matematiska institutionen.
 • Social bakgrund påverkar inte avhopp 2017-10-12 Studentens sociala bakgrund verkar inte ha någon betydelse för benägenheten att hoppa av en påbörjad högskoleutbildning. Det visar UKÄ:s nya rapport om genomströmning i högskolan.
 • Forskning om nya material får Horizon 2020-anslag 2017-10-12 Att skapa nya självrengörande material eller extra vattenavvisande beläggningar. Det är forskning som nu beviljas finansiering inom EU-programmet Horizon 2020.
 • 15 oktober, sista dagen att nominera till Bert Bolin Climate Lecturer 2018 2017-10-11 Since 2008, the Bert Bolin Lecture on Climate Research is given annually to commemorate professor Bert Bolin and his pioneering climate research at Stockholm University and internationally. The speaker is selected by the Faculty of Science among international scientists within climate research.
 • Ny omgång av seminarieserien Pedagogiskt ledarskap 2017-10-11 Ny chans under år 2018 att delta i seminarieserie för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Här får du inspiration och möjlighet att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Du får stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder. START: 30 jan
 • Dina mobilappar kan spionera på dig – så skyddar du dig 2017-10-11 Mobilappar kan stjäla dina personliga uppgifter, lösenord, fingeravtryck och avlyssnar dig – till och med i sovrummet. Fredrik Blix vid Stockholms universitet förklarar hur det går till.
 • Nätfiskeförsök ”unusual sign-in activity” från Microsoft outlook 2017-10-11 Ett nytt nätfiskeförsök cirkulerar just nu. E-postmeddelandet utger sig från att komma från Microsoft account team och innehåller länkar som du absolut inte ska klicka på.
 • Utveckla din undervisning med Scalable Learning - del 1 2017-10-11 Har du funderat på hur studenterna kan bli bättre förberedda inför och mer aktiva under dina seminarier? Vet du hur studenterna har bearbetat seminarielitteraturen och vad de faktiskt kan när de kommer till ditt seminarium? Workshop om att skapa förutsättningar för ett aktivt lärande där formativa inslag från såväl lärare som studenter blir en integrerad del i undervisningen. För universitetslärare.
 • Beslut fattat om inplacering i Albano 2017-10-09 Den 5 oktober beslutade förvaltningschef Eino Örnfeldt om vilka byggnader som respektive verksamhet ska sitta i hus 1, 2 och 4 i Albano. Beslutet utgör grunden för den fortsatta verksamhetsanpassningen av kontorsmiljöerna.
 • Molntjänst hos myndighet kan vara lagbrott 2017-10-09 Göteborgs stad stoppar ett IT-projekt där hemliga uppgifter riskerar att spridas via en molntjänst. Myndigheters användning av molntjänster kan vara olaglig, menar Fredrik Blix.
 • Introduktionsdag för nyanställda 2017 2017-10-09 Är du nyanställd vid Stockholms universitet? Vill du veta mer om universitetets organisation, utbildning och forskning och vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd vid universitetet? Anmäl dig då till universitetets introduktionsdag, som även erbjuder ett gyllene tillfälle att träffa dina nya kollegor!
 • Seminarium om - In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education 2017-10-09 Under tre intensiva och inspirerande dagar i september var MND värd för en kombinerad internationell doktorandkurs och forskarseminarium inom In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education.
 • Eva Norén - ny ordförande för NoRME 2017-10-09 Eva Norén universitetslektor vid MND har utnämnts till ny ordförande för NoRME (Nordic Society for Research in Mathematics Education).
 • Temafika Kommunikationsnätverket 2017-10-09 Ny lärplattform och Ladok3.
 • Utlysning av samverkanscheckar 2017-10-06 Universitetet har som ambition att stärka och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Samverkansavdelningen inleder därför en satsning på att underlätta initiering och utveckling av samverkan genom en utlysning av medel – så kallade samverkanscheckar.
 • Utlysning av medel för initiering och fortsättning av medel University of Illinois 2017-10-06
 • Lärare från Bordeaux gästar litteraturvetenskapen 2017-10-06 Den 16–20 oktober gästas institutionens litteraturvetenskap av en Erasmus-lärare: professor Apostolos Lampropoulos från universitetet Bordeaux Montaigne.
 • Två anslag från Formas 2017-10-06 Formas forskarråd har beviljat medel i två utlysningar. Ett bidrag inom respektive utlysning gick till en forskare vid Stockholms universitet.
 • Ny utbildning för företagsledare om hållbarhetsfrågor 2017-10-06 Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet lanserar nu en ny utbildning för företagsledare med inriktning på hållbarhetsfrågor.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se
suwebb@su.se (publicering & prioritering Startsidor)

Sektionen för kommunikation
Presentationssidor

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet