För mer information om Universitetsnytt, kontakta redaktör Per Larsson, tfn 08-16 44 64, e-post per.larsson@su.se. Ansvarig utgivare är Linda Carlsson.

Utgivningsplan för Universitetsnytt 2017
Nr 4   20 september (manusstopp 29 augusti)
Nr 5   2 november (manusstopp 12 oktober)
Nr 6   14 december (manusstopp 23 november)

Läs senaste numrena av Universitetsnytt

Distribution
Universitetets medarbetare får Universitetsnytt genom de uppgifter som finns om antalet anställda på varje inst/motsv i personalkatalogen SUKAT. Det antalet distribueras i ett gemensamt kuvert/kartong till inst/motsv. Om institutionen får för få eller för många exemplar av Universitetsnytt kan det bero på att uppgifterna i SUKAT inte stämmer. Det är den SUKAT-ansvarige på inst/motsv som uppdaterar uppgifterna i SUKAT. Universitetsnytts redaktion kan inte ändra i SUKAT.

Vid problem av levereras kontakta redaktören.

Eventuella överexemplar returneras till redaktören.
 
Annonsering
Vill du annonsera i Universitetsnytt kontaktar du redaktören.