Tekniska problem gör att detta nummer inte kan visas på webben. Önskar du tidningen var vänlig kontakta redaktör Per Larsson, per.larsson@su.se.

Har ni inte fått tidningen till institutionen/enheten så kontakta per.larsson@kommunikation.su.se.

Eventuella överexemplar kan returneras till Per Larsson, Kommunikationsenheten.