Har ni inte fått tidningen till institutionen/enheten så kontakta per.larsson@kommunikation.su.se.

Överexemplar kan returneras till Per Larsson, Kommunikationsenheten.