Hör av dig med synpunkter på tidningen och vad du vill läsa om till redaktörerna Per Larsson, per.larsson@su.se eller Eva Enarson, eva.enarson@su.se

Har ni inte fått tidningen till institutionen/enheten, kontakta per.larsson@su.se.
Överexemplar kan returneras till Per Larsson, Kommunikationsavdelningen.

Nästa nummer kommer ut 13 december.