I samband med att universitetet får en ny visuell identitet så byter även personaltidningen SU-Nytt namn och får en delvis ny form. Det nya namnet är Universitetsnytt.

Det första numret delas ut till samtliga medarbetare vid Stockholms universitet. Det har lärarutbildning som tema. Där beskrivs bland annat vad som händer när lärarutbildningen vid årsskiftet blir en del av universitetet och hur lärarutbildningen fungerar.

Tidningen skickas även hem till samtliga medarbetare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Med detta nummer medföljer också en gåva i form av en pin med universitetets märke.

Universitetsnytt december 2007 (PDF)