Egna kanaler

Nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Annika Hallman, Samverkansavdelningen
E-post: nyhetsbrev@su.se

University newsletter (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Nina Wånggren, Samverkansavdelningen
E-post: newsletter@su.se

Lärarutbildningens nyhetsbrev (digitalt)
Redaktör: Gunilla Nordin, Områdeskansliet för humanvetenskap
E-post: lararutbildningsnyheter@su.se

Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev (för kommunikatörer på SU, digitalt)
Redaktör: Sofia Fossum, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
E-post: kommunikationsnatverket@su.se

Medarbetarnotiser (digitalt veckoutskick)
Sammanställning och utskick: Press och redaktion, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
E-post: redaktion@su.se

Nyhetsbrev från Forskningsservice (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Leif Järlebark, Forskningsservice
E-post: info@fs.su.se

Nyhetsbrev från Humanistiska fakulteten (för institutionernas medarbetare)
Redaktör: Johanna Lundin, johanna.lundin@su.se, Humanistiska fakultetskansliet

Nyhetsbrev från Juridiska fakulteten (internt och externt)
Redaktör: Staffan Westerlund, staffan.westerlund@juridicum.su.se, Juridiska institutionen

Nyhetsbrev från Naturvetenskapliga fakulteten (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Lina Enell, lina.enell@su.se, Naturvetenskapliga fakultetskansliet

Vägledarinfo (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Disa Karlsson, Studentavdelningen
E-post: vagledarinfo@su.se

IT-avdelningens nyhetsbrev (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Mia Söderbärj
E-post: info@it.su.se

Personaltidning

Universitetsnytt
Redaktör: Per Larsson, per.larsson@su.se, Samverkansavdelningen
Redaktör tf: Anna-Karin Landin, annakarin.landin@su.se, Samverkansavdelningen

Sociala medier

Twitter
Kanalansvarig: Paul Parker, socmedia@su.se, Samverkansavdelningen
Redaktör svenska: Anna Karin Landin, Samverkansavdelningen
Redaktör engelska: Helene Komlos Grill, Samverkansavdelningen

Facebook, svenska och engelska kanalerna
Kanalansvarig/redaktör: Paul Parker, socmedia@su.seSamverkansavdelningen

YouTube, svenska och engelska kanalerna
Kanalansvarig/redaktör: Paul Parker, socmedia@su.se, Samverkansavdelningen

Instagram
Kanalansvarig/redaktör: Nina Wånggren, instagram@su.seSamverkansavdelningen

LinkedIn, svenska och engelska kanalerna
Kanalansvarig/redaktör: Helene Komlos Grill, helene.komlos.grill@su.se, Samverkansavdelningen

Twitter Juridicum, svenska
Redaktör: Staffan Westerlund, Juridiska institutionen

Webbplatser

www.su.se (ca 50 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
www.su.se/medarbetare (ca 65 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
www.su.se/english (ca 25 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
Huvudredaktör/Content Manager: Marie Jackalin, suwebb@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

www.su.se/play (ca 10 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
Huvudredaktör/Content Manager: Paul Parker, play@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Portaler

Alumnportalen
Huvudredaktör: Anna Niva, Samverkansavdelningen
E-post: alumn@su.se

Lärarutbildningsportalen
Huvudredaktör: Nicole Thorén, nicole.thoren@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Mitt universitet (mitt.su.se)
Huvudredaktör: Mia Söderbärj
E-post: info@it.su.se

Press och redaktion

Sofia Lagergren, Elsa Helin, Stefan Nyman, Hanna Hellzén Cramér (föräldraledig), Annika Hallman (vikarie), Per Larsson, Karin Tjulin och Anna-Karin Landin, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se

Press och omvärldsbevakning: Lärarutbildning

Pressekreterare Gunilla Nordin, gunilla.nordin@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Externa kanaler

Fasta annonsplatser i externa tidningar

Dagens Nyheter (På gång-annons)
Redaktör: Sofia Fossum, sofia.fossum@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen