Kommunikations-nätverket

Kommunikationsnätverket

Universitetets kommunikationsnätverk är till för dig som arbetar med intern- och/eller extern kommunikation vid Stockholms universitet. Kompetensutveckling av informatörer sker inom ramen för Kommunikationsnätverket. Nätverket koordineras av Sektionen för kommunikation och har nu drygt 350 medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Introduktion för nya kommunikatörer

Har du börjat som kommunikatör på universitetet under våren/hösten eller känner du till någon person som kommer att börja arbeta i organisationen som kommunikatör i höst? Sektionen för kommunikation anordnar en introduktion till universitetets kommunikationsarbete för nya medarbetare som arbetar hel- eller deltid som informatörer/kommunikatörer vid Stockholms universitet.

Kalendariet

Utbildningar och träffar läggs ut kontinuerligt. Prenumerera gärna på rss-flödet!

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Koordinator: Anna Karin Haspe
E-post: kommunikationsnatverket@su.se
Tfn: 08-16 17 33

Besök nätverkets forum i Mondo, där läggs föreläsningsdokumentationen upp.

Kommunikatörsträffar

Temafika
Träffar för kommunikatörer med information och diskussion på olika teman för varje gång. Anordnas när tema finns och då oftast sista fredagen varje månad kl 10 - ca 11.

Kommunikatörslunch
Efter temafikat och från 11.15 och en timme framåt så är alla kommunikatörer välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans. Fortsätt diskussionen eller hör vad som sades på temafikat om du inte kunde komma då.

Större träffar
Inspirations- och informationsträff, halv- eller heldag i juni.

Informationsträff inför nästkommande kommunikationsår, halvdag i december/januari.

Kommunikationsnätverkets erfa-gruppträffar

Erfa-grupperna består av personer som arbetar med kommunikation inom Stockholms universitet. Grupperna träffas några gånger om året för att utbyta erfarenheter inom respektive område.