Kommunikations-nätverket

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Information & kommunikation
  7. Kommunikations-nätverket
  8. Temafika Kommunikationsnätverket - GDPR - OBS! Detta temafika är nu fullt!

Temafika Kommunikationsnätverket - GDPR - OBS! Detta temafika är nu fullt!

EVENEMANG

Datum: 19 januari 2018 09:45 - 19 januari 2018 11:00
Plats: Ekosalen, Studenthuset

Välkommen på temafika där det berättas om GDPR samt om implementeringen av GDPR på Stockholms universitet.

Kom till ett temafika som informerar om EU:s nya dataskyddsregler, GDPR samt om implementeringen vid universitetet. Hör hur du som kommunikatör eller webbredaktör speciellt bör tänka!
Frågor som kommit upp från kommunikatörer på nyligen genomförda utbildningar och workshops inom ämnet tas också upp.

Medverkande: Benita Falenius, informationssäkerhetschef, IT-avdelningen, Linda Carlsson, kommunikationschef, Samverkansavdelningen och Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek.

Tid: Fredag 19 januari kl 9.45 - 11.00 (första kvarten mingel, presentationen startar kl 10.00)
Plats: Ekosalen, Studenthuset
 

Efter fikat går de som vill och kan till Lantis för den sedvanliga informatörslunchen kl 11.15 och en timme framåt. Kan du inte komma på fikat är du välkommen till lunchen, så får du höra vad vi diskuterade om!

 

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Koordinator: Sofia Fossum
E-post: kommunikationsnatverket@su.se
Tfn: 08-16 68 10

Besök nätverkets forum i Mondo, där läggs föreläsningsdokumentationen upp.

Kommunikatörsträffar

Temafika
Träffar för kommunikatörer med information och diskussion på olika teman för varje gång. Anordnas när tema finns och då oftast sista fredagen varje månad kl 10 - ca 11.

Kommunikatörslunch
Efter temafikat och från 11.15 och en timme framåt så är alla kommunikatörer välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans. Fortsätt diskussionen eller hör vad som sades på temafikat om du inte kunde komma då.

Större träffar
Inspirations- och informationsträff, halv- eller heldag i juni.

Informationsträff inför nästkommande kommunikationsår, halvdag i december/januari.

Kommunikationsnätverkets erfa-gruppträffar

Erfa-grupperna består av personer som arbetar med kommunikation inom Stockholms universitet. Grupperna träffas några gånger om året för att utbyta erfarenheter inom respektive område.