Datum: torsdag 12 juni 2014
Tid: 9.30-12.00
Plats: A207, Södra huset, hus A plan 2
Begränsning: max 20 deltagare
Nästa tillfälle: september 2014
Anmälan: senast 5 juni till Anna Karin Haspe via anmälningsformulär
Kostnad: Utbildningen är gratis men vi debiterar 300 kr för den som anmält sig och inte dyker upp.

Vi går igenom hur du arbetar med webb på myndigheten Stockholms universitet och hur du skriver för webben med hänsyn tagen till målgrupp, besökarbeteende, läsbarhet och att den ska vara tillgänglig för alla. Vi går igenom tonalitet och språkbruk vid Stockholms universitet. Praktiskt exempel på hur du gör en pdf-fil tillgänglig.

Föreläsare: Marie Jackalin och Anna Karin Haspe, Kommunikationsavdelningen