Val av nivå påverkar inte stil, genre eller innehåll. Här nedan följer en utförligare beskrivning av nivåerna. Generellt avgörs priset på våra filmproduktioner av vilken nivå du väljer.

Nivå 1

För filmer på nivå 1 är ledorden: snabbt, rakt och enkelt.

Ofta medverkar bara en person och vi filmar på en huvudsaklig inspelningsplats. Produktionstiden är kort och även här kan vi producera i syfte att publicera snabbt på webben. För korta nyhetsintervjuer kring ny forskning, eller trailers och teasers för olika verksamheter lämpar sig dessa små filmer alldeles ypperligt. Flera Nivå 1-filmer kan göras på samma tema, som i exemplet nedan där vi producerat tre korta trailerfilmer med olika forskare inför Forskardagarna 2015.

Exempel

Uppdrag: Teaserfilm inför Forskardagarna 2015 (Beställare: Samverkansavdelningen)

 

 

Nivå 2

Här kan flera personer medverka och vi kan spela in på flera platser vid flera tillfällen. Produktionstiden är generellt sett längre än för nivå 1, men vi kan göra ett reportage på kort tid så att det känns som ett riktigt nyhetsrep, exempelvis om nya forskningsrön. En nivå 2-film kan även syfta till att presentera en verksamhet, locka studenter till en utbildning eller fungera som en utbildningsfilm för medarbetare.

Nivå 2 är helt enkelt ett alternativ för dig som vill beställa något mer avancerat än nivå 1, men inte behöver en lika stor produktion som nivå 3.

Exempel

Uppdrag: Reportage om fynd av draksmycke på Birka (Beställare: Samverkansavdelningen)

 

 

Nivå 3

Här gäller ledorden: hög kreativ ambitionsnivå, få begränsningar och omfattande produktionsarbete.

Nivå 3-filmen har flera medverkande, spelas in på flera platser och har ofta ett manus som utarbetats av beställaren och Medieproduktion innan inspelningen startar. Ambitionsnivån under inspelningarna och i redigeringen är hög och därför tar denna typ av produktion ofta längre tid än nivå 1 och 2. En film på den här nivån kan variera allt ifrån ett par minuter lång till en halvtimme eller mer beroende på vad som är lämpligt.

Utöver detta är det endast kreativiteten som sätter gränser för nivå 3. Har du redan en konkret idé eller kanske bara en lös tanke; hör av dig till oss så spånar vi vidare!

Exempel på filmer:

Rekryteringsfilm för att locka studenter till kandidatprogrammet i geovetenskap (Beställare: Sektionen för Geo- och miljövetenskap) Klicka nedan för att se filmen.