När du ska ta fram film eller reportage, tänk på följande:

 • Vilka ramar har du att förhålla dig till?
 • Vilka behov har du i kommunikationsarbetet där reportage/film skulle kunna användas?
 • Specificera mål, målgrupp och kanaler. Avsätt tid och budget.
 • Fundera igenom alla steg innan du börjar: förarbete, produktion, efterarbete och utvärdering.

Steg 1: Förarbete

Detta omfattar research och produktionsplanering – vilket konkret också innebär att göra en plan där argumenten för att använda rörlig bild (film) tydligt ska framgå. Frågor som bearbetas i denna fas:

 • Syfte och målgrupp
 • Vem gör vad – inför, under och efter inspelning?
 • Vilka behöver vi förankra idén hos (förutom de som medverkar)?
 • Behövs intyg från de medverkande eller ej?
 • Är det en enskild film eller en serie?
 • Vilken budget finns?
 • När måste filmen vara klar?

Steg 2: Produktion

Detta är den kreativa idéfasen som vi har går in i när vi har alla fakta vi behöver på plats t ex vi ska göra en film till studenter om valet i lärarprogrammet och den måste läggas ut en månad innan deadline.

 • Synopsis/Idé – vad vill vi berätta och hur vill beröra tittaren? Moodboards etc kan vara hjälpmedel. Tänk direkt i bilder.
 • Boka medverkande och genomföra förintervjuer
 • Bestämma inspelningsplats (i samråd med inspelningsteamet)
 • Boka produktionsteam

Steg 3: Efterarbete

Nu är det dags att paketera det som är resultatet av inspelningen: råmaterialet.

 • Klippning av grundfilmen enligt målen
 • Ytterligare bearbetning t ex språkversioner eller kort och lång version, trailers
 • Var och hur ska filmen spridas – webben, men även via sociala medier, UR, e-post, möten etc?
 • Var ska färdig film lagras och behöver råmaterialet kunna tillgängliggöras?

Steg 4: Utvärdering

 • Utvärdera filmen (har vi nått våra mål?) och kolla visningsstatistik!