Förarbete

Först och främst

 1. Urval: Ämnet ska ha allmänintresse – en bred allmänhet ska med behållning kunna ta del av föreläsningen. Det får gärna finnas en spänning i ämnet, något som gör att tittarna vill stanna kvar och vill fortsätta titta. Fascination, Information och Identifikation är tre grundbegrepp som är bra att ha i bakhuvudet när man producerar tv och webb-tv.
 2. Föreläsare: Kontakta föreläsarna och berätta att evenemanget spelas in, be om deras godkännande. Även om någon skulle vara tveksam inledningsvis, är majoriteten för att inte säga alla positiva i efterhand, det är en erfarenhet de flesta har. Att synas i tv och på webben ger nya kontakter och uppdrag. I vissa fall behövs kanske skriftlig överenskommelse med föreläsarna om medverkan vid tv-inspelning, t ex med hänsyn till lärarundantaget – att föreläsarna har rätt till sitt egna material inkl föreläsningar.
 3. Bilder/presentation: Om föreläsarna använder PowerPoint (ppt) eller annat presentationsmaterial kan det vara bra att kolla: - är bilder och figurer som används föreläsarens egna bilder? Är föreläsaren författare/upphovsman? - om exempelvis material från böcker används, har föreläsaren fått godkännande från upphovsman/rättighetsinnehavare för e-publicering? - Kan presentationen lämnas in i förväg, så att ni kan kolla hur väl materialet lämpar sig för tv/webb-tv?
 4. Musik: Används musik? Behöver musikanvändningen redovisas till STIM?
 5. Lokal: Kolla i förväg hur lokalen ser ut – finns det tillräcklig plats för inspelning och publik? Kan det bli publikfrågor? Finns det tillräckligt med ljus? Har ni möjlighet att förstärka med lampor? Det är bra om man kan man undvika att alltför få sätter sig långt fram, d v s att raderna längst fram är tomma.
  Bra lokaler i Södra huset är t ex hörsal B4 och A2.

Inför inspelningen

 1. Kontakta föreläsarna och gå igenom några generella regler/råd för presentationer (PowerPoint och liknande). Färg, textstorlek som rekommenderas i ppt: Undvik gärna helt vit eller helt svart bakgrund, använd cirka 16-24 pt text och korta texter. Använd minsta möjliga antal ord per sida.
 2. Om föreläsarens ber om råd om klädsel - undvik helt svart, vitt, knallrött, smårutigt, smalt linjerat och småmönstrat.
 3. Är det någon av föreläsarna som talar engelska? Tänk i så fall vid inspelningen på att bildutsnittet måste ge plats för textning.
 4. Testa var i lokalen föreläsaren kan stå. Det bästa är att placera föreläsaren – och kamerorna så att det blir luft bakom föreläsaren. I bild behövs djup! Filmar ni föreläsaren för nära väggen ”försvinner” allt in i väggen. Undvik att placera föreläsaren direkt under en lampa eller ett lysrör - det kan ge mörka ringar under ögonen. Undvik också att placera den som ska filmas mot ett fönster, det blir för mycket motljus.
 5. Gör en ordentlig rekning - kolla ljud och ljus i lokalen inför inspelningen. Ljus: Ta vara på det ljus som finns, och använd gärna medtagna lampor till att förstärka ljuset t.ex. genom reflekterat ljus mot taket eller en lätt belysning mot ansiktet. Ljud: Testa och ställ ljudnivåerna, helst med föreläsare själv i lokalen. Vid digital mätning ska testsignalen ligga på -18 dB och topparna på max -9 dB. (vid analog mätning ska testtonen ligga på 0 och topparna på max +9 dB.) Kommer publiken att ställa frågor? Förbered handmikrofoner och någon som sköter dem.
 6. Gå igenom utrustningen. Gå igenom inspelningen med dem som ska filma eller vara engagerade. Testa/provkör, kolla ljud och ljus och kameraplacering.
 7. Vem ansvarar för ljud och ljus i lokalen, vem är teknikkontakt för inspelningsteamet?

Inspelningen

 1. Använd minst två kameror, helst tre: en placeras framför föreläsaren, en som stödkamera, snett från sidan och med möjlighet att också fånga publikreaktioner. Ställ inte kamerorna alltför nära föreläsaren, det kan kännas stressande. Hellre längre ifrån.
 2. Stativ är ett måste vid inspelning av föreläsningar.
 3. Vitbalansera kamerorna och se till att de är inställda på samma sätt. Exponera rätt – stäng av automatiken när ni filmar, automatiken gör så att exponeringen ”pumpar”.
 4. Synka kamerornas tidskod.
 5. Spela alltid in i 16:9. Det är det enda sändningsformat som accepteras i Kunskapskanalen, och det vanligast förekommande formatet.
 6. Starta inspelningen med ett par minuters bild innan föreläsningen går igång och avsluta på samma sätt genom att låta inspelningen rulla ett par minuter.
 7. Komponera bilderna så att det är personen som är viktigast i bilden och att ni kan få med presentationen i bakgrunden. Se till att inga störande föremål drar till sig uppmärksamheten.
 8. Filma halvbild de första minuterna på föreläsaren, så att namnskylt får plats att läggas in under ansiktet. Arbeta sedan mest med halv- och närbilder, variera med helbild då och då. Var försiktig med in- och utzoomningar, panoreringar etc.
 9. Tänk på att undvika tydliga produktnamn, företagsnamn och företagsskyltar i bild. Det gäller även tydliga märkeslogotyper på kläder.
 10. Se till att du har ett bra ljud! Ljudet är MINST lika viktigt som bilden. Använd bra hörlurar och lyssna noga! Se till att ljudet går in i kameran, på båda kanalerna, och att det inte kommer in något störande buller från luftkonditionering, maskinbrus, dörrar som slår etc.
 11. Tänk på att kameran ser och hör mer än vad vi ser och hör på plats – ögon och öron kan kompensera i situationen men inte när det är filmat.
 12. Skriv på inspelningsbandet direkt – datum, innehåll, medverkande etc. Omärkta band kan lätt komma bort.
 13. Var noga med att hålla ihop inspelningsbanden med program, listor på korrekt stavning och titel på de medverkanden.

Efterarbete

Allra smidigast är om ni har möjlighet att bildproducera under inspelningen, så att ni får en färdig produktion på band. Då kan ni på plats tanka in presentationerna från datorn och lägga in dem i produktionen direkt. Fördelen med att redigera inspelningen från två eller tre kameror är att ni kan klippa bort eventuella pauser, teknikstrul etc och även justera bild- och ljudnivåer.
Som utgångspunkt kan man räkna med att efterbearbetningen, intankning, redigering och uttankning, tar minst fem gånger mer tid än själva inspelningen, ofta mer.

 1. Se till att få föreläsarens presentation på ett USB-minne som ni kan lägga in i redigeringen.
 2. Om ni lägger in textremsor, som svensk textning av engelska, se till att de i redigeringen läggs inom ”Graphics safe area” som är 562 pixlar x 516 linjer.
 3. Gör en färdig produktion med era namnskyltar (för egen webbpublicering) och en kopia av färdig produktion utan namnskyltar, för sändning i t ex Kunskapskanalen.