Information & kommunikation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Information & kommunikation
 

Information och kommunikation

Information och kommunikation kring Stockholms universitet bidrar till bibehållet förtroende för universitetet samt till att öka kännedom, påverka attityd och öka lojalitet till vårt universitet.

Alla medarbetare har en viktig roll i kommunikationen med våra studenter, före detta studenter och intressenter i offentlig och privat sektor. I den digitala manualen för universitetets visuella identitet finns officemallar, universitetets logotype, profiltexter, annonsmallar och anvisningar om hur vi skriver och med vilket tilltal.

Stöd, utbildning och nätverk

Informatörer och andra medarbetare med informationsuppdrag erbjuds utbildning och stöd av Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen gällande regler och anvisningar för kommunikationsarbete. Information om detta hittar du under varje ingång i vänstermenyn samt i högerspalten.

Planering

Universitetsgemensam kommunikation utgår från universitetets långsiktiga plan och årlig planering sker för detta. Inriktningen för kommunikationsarbetet är att vi samordnar oss för att berätta om universitet i syfte att få fler att uppmärksamma utmärkande fördelar. Enheter, institutioner och uppdrag behöver kommunikationsplanering. Stöd finns att få.

 

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se
suwebb@su.se (publicering & prioritering Startsidor)

Sektionen för kommunikation
Presentationssidor

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet