Delprogrammet Kunskapsallianser handlar om projekt som fokuserar på samarbetet mellan universitet/ högskolor och företag. Exempel på aktiviteter är utveckling av nya metoder för lärande, utveckling av program och aktiviteter i samarbete med företag, kursutveckling i samarbete med företag, införande av ett starkare fokus på entreprenörskap inom utbildning, etc. Syftet är att stärka innovationsförmågan inom Europa och att främja innovation inom högre utbildning, näringsliv och samhället i stort.

Fakta

  • Minst 6 organisationer från 3 programländer, varav minst 2 lärosäten och minst 2 företag. Partnerländer kan delta om det finns ett tydligt mervärde
  • Projektbudget 500 000 – 1 000 000 euro
  • Projekttid 2-3 år

Interna rutiner

- En ansökan där en institution vid Stockholms universitet är projektkoordinator måste ansökan samt samtliga mandatbrev signeras av Rektor. Därför är det viktigt att du i kontaktar Helena Björck, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta.

- Om en institution är projektdeltagare ska ett mandatbrev skrivas under av Rektor. Därför är det viktigt att du i kontaktar Helena Björck, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta.

Information

http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus-kunskapsallianser/