Syftet är att stärka den högre utbildningen. Ett konsortium av lärosäten kan utveckla olika masterprogram av hög kvalitet. Insatsen ger stöd till administration och stipendier till studenter och lärare.

Programmen tas fram inom ett konsortium av lärosäten från minst tre europeiska länder. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse. Studenter och personal kan ansöka om att delta i pågående kurser.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Forskarutbildningsprogrammen som tidigare rymdes inom Erasmus Mundus har flyttats över till Marie Skłodowska Curie under Horisont 2020 (Vinnova är svensk kontaktpunkt).

Interna rutiner

- En ansökan där en institution vid Stockholms universitet är projektkoordinator måste ansökan samt samtliga mandatbrev signeras av chefen för Studentavdelningen. Därför är det viktigt att du i god tid kontaktar Maria Högemark maria.hogemark@su.se, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta.

- Om en institution är projektdeltagare ska ett mandatbrev signeras av chefen för Studentavdelningen. Därför är det viktigt att du i god tid kontaktar Maria Högemark maria.hogemark@su.se, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta.

Information

Mer information: https://www.utbyten.se/program/erasmus-mundus-gemensamma-masterprogram/