Erasmus+

EU-flagga

Erasmus+ programperiod 2014-2020

Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete kring utbildning. Tre typer av aktiviteter har särskilt fokus: mobilitet, projektsamarbete och stöd för policyförändring.

Erasmus+ mobilitet inom Europa

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet högre utbildning är att erbjuda fler och bättre möjligheter till kvalitativ utbildning och möjliggör för studenter att studera och praktisera, lärare och personal att få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i ett annat europeiskt land.

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, ICM

Inom ramen för Erasmus+programmet finns sedan år 2015 möjlighet till samarbeten och utbyten för studenter, lärare och personal utanför Europa.

Utlysning av Erasmus+ OS-medel 2017

För att öka Stockholms universitets deltagande samt höja kvaliteten i samarbeten med europeiska universitet utlyser Studentavdelningen medel för ett antal aktiviteter inom ramen för EU:s program Erasmus+.