Linnaeus-Palme

Sida logotyp

Vad är Linneaus-Palme programmet?

Om du som anställd på Stockholms universitet önskar att samarbeta inom det Sida finansierade programmet Linneaus-Palme kan du få mer information här.

Beviljade ansökningar för Linnaeus-Palme 2017-18

Beslut rörande 2017 års Linnaeus-Palme-ansökningar har nu meddelats respektive institution.

Maria Koptjevska Tamm med Dr. Ọbádélé Kambon

Framgångsrikt samarbete i Ghana finansieras genom Linnaeus-Palme

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet fortsätter framgångsrikt sitt samarbete med Department of Linguistics, University of Ghana-Legon (UG) med finansiering genom Linnaeus-Palme.

Omslag folder

Folder

Ladda ner en folder om internationellt arbete vid universitetet eller beställ den via Samverkansavdelningen.