Deadlines: 17 maj för höstterminen och 17 oktober för vårteminen.

Det finns två alternativ att  skapa Excel-mallen som ska skickas till regform@su.se:

Alternativ 1: Gör Excel-listan själv med hjälp av mall
OBS! Bara nya studenter ska etableras i Ladok för att de ska få ett T-nummer så att ni kan registrera dem på kurser. Inresande studenter som är redan här, ska inte vara med på listan, eftersom de finns redan i Ladok.

 1. Fyll i studenternas data i  Mall Registration Form (xls) (65 Kb) (använd inte en egen mall!).
 2. Var noga med att e-postadressen blir korrekt.
 3. Var noga med att uppgifterna är fullständiga och korrekta och har samma formatet som exemplen.

 4. Fyll i namnet och p-numret av studenterna som ska förlänga sin utbytestermin i fliken ”förlängda studenter”

 5. Använd enbart den benämning av partneruniversitet som används i avtalsdatabasen. Du hittar namnen i de olika flikarna i mallen längs ned.
 6. Skicka Excel-listan med alla dina studenter till regform@su.se senast 17 maj/17 oktober.

Alternativ 2: Använd "Registration Online Form"
OBS! Bara nya studenter ska etableras i Ladok för att de ska få ett T-nummer så att ni kan registrera dem på kurser. Inresande studenter som är redan här, ska inte vara med på listan, eftersom de finns redan i Ladok.
För att samla in data kan du använda ett online-formulär som du skickar till studenterna.

 1. Skicka länken till dina antagna studenter ( E-post mall till studenter med information om online formulär (doc) (19 Kb) och Instructions for students_Registration Form (pdf) (424 Kb) finns längst ner)
 2. Studenterna fyller i online registration form med deadline 10 maj/10 oktober
 3. Mascha Schepers, Studentavdelningen, sammanställer alla inkomna formulär i ett Excelark och skickar till alla utbyteskoordinatorer.
 4. Ni kontrollerar alla uppgifter och skickar in den slutgiltliga listan till regform@su.se senaste den 17 maj/17 oktober.

Etablering av inresande studenter via regform

 • Erasmus (inkl. Creole studenter)
 • Nordplus/Nordlys
 • Bilateralt avtal
 • Linnaeus-Palme

Inresande studenter som kommer genom centrala avtal etableras av Gruppen för internationell mobilitet.

Etablering av inresande studenter via Antagningen:

Alla andra internationella studenter som inte kan ansöka via universityadmissions.se (t. ex. UHR-Stipendiater; Double Degree studenter, Joint Degree studenter, etc.) kommer att etableras av antagningen.

Ni kan använda samma mall och skicka den till antalla@su.se

 

Frågor?

Kontakta Mascha Schepers, Studentavdelningen, 08-162577