Utbyteskoordinatorn antar (SA07) och registrerar (RG04) samtliga utresande studenter för att sedan kunna koppla utbytet med tillgodoräknande. Studenter som är borta två terminer i följd antas och registreras till båda terminerna samtidigt.

Registrering i LADOK är viktigt för hås:ar, håp:ar, Stockholms universitets statistik och tillgodoräknande. Registreringen ligger även till grund för STUDENT UT-försäkringen under utlandsvistelsen och för studiemedel genom CSN.

Vid frågor om LADOK-rutiner kan man vända sig till LADOK-gruppen på anknytning 3989.