Efter ansökningstidens utgång registreras, sammanställs och granskas ansökningarna. Urval görs och studenter nomineras.