Lokalförsörjning & internhyra

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Lokaler
  7. Lokalförsörjning & internhyra

Lokalansvariga

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer vid Fastighetsavdelningen som är ansvariga för respektive lokaler inom Stockholms universitet.

Lokalförsörjning

Fastighetsavdelningen är en servicefunktion mellan universitetets institutioner och förvaltningsenheter å den ena sidan och dess hyresvärdar å den andra.

Internhyra

Fastighetsavdelningen ansvarar för tillämpning av de regler för fördelning av hyreskostnaden genom internhyra som fattats av Förvaltningschefen. Navet i detta arbete är Fastighetsavdelningens lokalregister.

Kontakta campusväktaren

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare från Tempest security. 
Tfn: 08-16 42 00 (reserv: 08-15 42 00).