Redan idag finns tillfälliga lokaler vid Södra huset och fler förbereds.
Redan idag finns tillfälliga lokaler vid Södra huset och fler förbereds.
 

– Bristen på lokaler gör att vi har svårt att fullt ut använda de resurser vi får av staten för utbildning, säger rektor Kåre Bremer. Vi kommer till exempel att få ökade anslag men får svårt att rekrytera lärare på grund av lokalbristen.

Stockholms universitet måste även lägga rekrytering av forskare på is, trots kraftigt ökade resurser för forskning. För närvarande monteras ytterligare tillfälliga byggnader på universitetsområdet för att verksamheten ska kunna bedrivas.
– Lokal- och bostadsbristen leder även till att studenter tackar nej till utbildningsplatser hos oss, säger Kåre Bremer. Därför är det naturligtvis mycket glädjande att Albano även kommer att innehålla bostäder för gästforskare och studenter.

Universitetet hoppas och förutsätter nu att detaljplanen går vidare till beslut i kommunfullmäktige så snart som möjligt.
– Vi ser fram mot en antagen plan före årsskiftet, säger Kåre Bremer.

Detaljplanens handlingar finns på stadsbyggnadskontorets webbplats.

Pressmeddelande från Stockholms stad.