Stadsbyggnadskontoret (SBK) har beslutat att ställa ut förslaget till detaljplan för Albano ytterligare en gång. Efter utställningen och de remissyttranden som följde har SBK gjort ett antal ändringar. För att skapa full transparens i projektet ställs planen ut en gång till, 18 juli-15 augusti. Enligt SBK ska stadsbyggnadsnämnden ändå kunna fatta beslut om detaljplanen i september.

Se planhandlingarna för Albano på stadsbyggnadskontorets webbplats.

Mer information på universitetets webbplats.