Albanoparken och entrébyggnaden, vy mot väster. Bild: Stadsbyggnadskontoret
Albanoparken och entrébyggnaden, vy mot väster. Bild: Stadsbyggnadskontoret
 

 

– Behovet av det nya universitetsområdet är stort och akut, säger Kåre Bremer. Nu ser vi fram mot en antagen plan före årsskiftet. Det är också i bostadsbristens Stockholm bra att Albano kommer att innehålla bostäder för gästforskare och studenter.

I Albano planeras för 100 000 kvadratmeter universitetslokaler och 50 000 kvadratmeter bostäder (ca 1 000 stycken).

I och med beslutet i stadsbyggnadsnämnden går projektet vidare till det sista steget i planprocessen – beslut i fullmäktige. Detta är planerat till den 17 december. När fullmäktige antagit planen kan den överklagas. I så fall planeras byggstart till 2014 med första inflyttning 2017.

Företrädare för Allianspartierna och Socialdemokraterna i nämnden lämnade även ett särskilt yttrande till beslutet: ”Studentbostadsfrågan är högprioriterad och de tillkommande studentlägenheterna i Albano är ett viktigt tillskott. Det är bra att studier av kompletteringsbebyggelse i närliggande områden gjorts och vi ser fram mot att påbörja detaljplanearbete för ytterligare 500 studentbostäder i närliggande Kräftriket.”