Bilaga 6 till krisplan, 2010-05-26.

Om en student eller anställd drabbas av en akut kris och inte klarar att ta hand om sig själv eller talar om självmord, kontakta Stockholms läns psykiatriska akutmottagning (Länsakuten), tfn 08-123 492 00, vid Psykiatriska kliniken, S:t Görans sjukhus.

Om krisen gäller student kan chef också vända sig direkt till Studenthälsan för rådgivning om han/hon känner stark oro för en student eller studiekamrat, oavsett om krisen handlar om studiesituationen eller livet utanför högskolan.

Om det gäller anställd, kan kontakt tas med Feelgood på telefon 08-676 82 00 eller
Personalavdelningen för råd.